Tanácsok

 Kari Tanács

Szavazati jogú tagok

I. Tisztségük alapján

Dékán

Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi tanár

Intézetigazgatók

Dr. Bencs Péter egyetemi docens

Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár

Dr. Kovács Endre egyetemi docens

Dr. Lukács Zsolt egyetemi docens

Dr. Felhő Csaba egyetemi docens

Dr. Nehéz Károly egyetemi docens

Dr. Rakaczki Csaba egyetemi docens

Dr. Hegedűs György egyetemi docens

Dr. Tamás Péter egyetemi tanár

Dr. Trohák Attila egyetemi docens

Vadászné Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat kari elnöke

Hágen Ferenc egyetemi hallgató

 II. Választott képviselők

Vezető oktatók

Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens

Dr. Kovács Szilveszter egyetemi tanár

Nem vezető oktató

Wagner György mesteroktató

Nem oktató közalkalmazott

Fodor Béla tanszéki mérnök

Hallgatói Önkormányzat Kari képviselői

Polgár Zsófia egyetemi hallgató

Szabó Martin egyetemi hallgató

Antal Marcell, egyetemi hallgató

Halász Ádám egyetemi hallgató

Nagy Bence egyetemi hallgató

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Kapitány Pálma egyetemi hallgató

A reprezentatív szakszervezet képviselője

Huszák Péter tanszéki mérnök

 Dékáni Tanács

Elnök: Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi tanár, dékán
Tagok: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
          Dr. Tamás Péter egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
          Vadászné Prof. dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
         Szabó Anikó hivatalvezető

 Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Takács Ágnes egyetemi docens
Titkár: Molnár Zsuzsa dékáni referens
Tagok: a kar intézeteinek egy-egy képviselője eseti megbízással
         

 Hatvany József Informatikai Tudományok Tudományági Doktori Tanács

Megbízás: 2022. 07. 01-2025. 06. 30. (3 év)

Elnök: Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Kovács Szilveszter egyetemi tanár
Szavazati jogú egyetemi tagok:

          Dr. Czap László egyetemi tanár
          Dr. Vásárhelyi József egyetemi docens
          Dr. Illés Béla egyetemi tanár
          Dr. Kovács László egyetemi tanár
          Dr. Radeleczki Sándor egyetemi tanár
Szavazati jogú külső tagok:
          Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár (PPKE)
          Dr. Kacsuk Péter tudományos tanácsadó (MTA SZTAKI)
          Dr. Korondi Péter egyetemi tanár (DE)
          Dr. Váncza József tudományos főmunkatárs (MTA SZTAKI)

    Doktorandusz képviselő: Erdei László

Tanácskozási jogú külső tag:
         Dr. Johanyák Zsolt Csaba főiskolai tanár (NJE)

 Sályi István Gépészeti Tudományok Tudományági Doktori Tanács

Megbízás: 2022. 07. 01-2025. 06. 30. (3 év)

Elnök: Vadászné Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
Szavazati jogú egyetemi tagok:

          Dr. Páczelt István professor emeritus
          Dr. Marosné Dr. Berkes Mária egyetemi tanár
          Dr. Lukács János egyetemi tanár
          Dr. habil Szepesi L. Gábor egyetemi docens
          Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi tanár

Szavazati jogú külső tagok:
          Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár (BME)
          Dr. Szendrő Péter professor emeritus (SZIE)
          Dr. Kalácska Gábor egyetemi tanár (MATE)
          Dr. Ildiko Mankova egyetemi tanár (Kassai Egyetem)
          Dr. Paál György egyetemi tanár (BME)

Doktorandusz képviselő: Kapitány Pálma

Tanácskozási jogú tagok:

           Dr. Baranyi László professor emeritus

           Dr. Kundrák János professor emeritus

           Dr. Szabó Szilárd professor emeritus