Adó 1% felajánlás

Az adó 1% felajánlást köszönettel az alábbi alapítványainkon fogadjuk:

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó mérnökképzésért" közhasznú alapítvány

Az Alapítvány célja: A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán folyó mérnökképzés, továbbképzés, doktori képzés sokoldalú támogatása, az oktatás-kutatás feltételeinek javítása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, az oktatói-kutatói kar továbbképzése, magas színvonalú tudományos kutatási tevékenység ösztönzése. Az Alapítványt bármely hazai és külföldi, természetes-, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal támogathatja. Az Alapítvány fogadni képes a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó felajánlásokat is.  
Az Alapítvány céljainak megvalósítása során nagy segítséget jelentene, ha akár egyénileg, akár az intézménye, vállalata által a fentiekben megjelölt bármelyik módon támogatni tudná az Alapítványt. Ezirányú szándéka esetén kérjük, keresse fel a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatalát, megjelölve a támogatás formáját és mértékét. Amennyiben szükségesnek tartja, természetesen megjelölheti az adománya alapcélokhoz kapcsolódó felhasználási módját is. Az Alapítvány az adományozónak igazolást állít ki. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása esetén bevallásában kérjük, jelölje meg az alapítvány nevét és adószámát.

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Tel.: +36 46 565 131, Fax: +36 46 563 453, E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu

Adószám: 18425453-1-05

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-06877963  

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara érdekében tett szíves támogatását előre is köszönjük.

Dr. Siménfalvi Zoltán dékán / az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

 

"Jövő Gépészmérnökéért Alapítvány"

Az Alapítvány célja: A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének, valétálásának elősegítése. A hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, valamint külföldi tanulmányútjainak és diáktalálkozókon való részvételének, nemzetközi és országos hallgatói rendezvények, szakmai programok, diáktalálkozók rendezésének támogatása, a Kar és az ipar kapcsolatának erősítése, Az Alapítvány nyitott, vagyis ahhoz támogatóként bárki – így különösen: önkormányzat, szakmai-, társadalmi-, és gazdálkodó szervezet, alapítvány, valamint magánszemély – csatlakozhat. A felajánlott támogatás lehet egyszeri és időszakonkénti ismétlődő. Az Alapítvány fogadni tudja azokat a felajánlásokat is, amelyek a személyi jövedelemadó 1%-ára vonatkoznak.   Amennyiben a fentiekben megjelölt formák bármelyikében csatlakozna az Alapítványhoz, kérjük, keresse meg a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatalát, vagy a Kuratórium elnökét, megjelölve a csatlakozás formáját és mértékét. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása esetén bevallásában kérjük jelölje meg az alapítvány nevét és adószámát.

Adószám: 18421057-1-05

Bankszámlaszám: 10102718-45023800-00000004  

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara érdekében tett szíves támogatását előre is köszönjük!

Dr. Maros Zsolt a Jövő Gépészmérnökéért Alapítvány Kuratóriumának elnöke