Oktatási programok – Alapképzési szakok (BSc,BProf)

Energetikai mérnöki alapszak
A képzés programja a természettudományi tárgyakat is magába foglaló mérnöki ismeretek mellett az informatika, valamint a gépészeti illetve villamos energetika alapjainak elsajátíttatása, a tudomány és technika eredményeinek gyakorlati hasznosítása, az ehhez szükséges alkalmazási készségek kifejlesztése, gyakorlati módszerek megismertetése. A képzésben külön hangsúlyt kap a másodlagos kitermelési technológiák és az új energiák hasznosítása.
Nappali képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali  Nappali 
 2022/2023. tanévtől   Nappali   Nappali
 2014/2015. tanévtől  Nappali  Nappali
 korábbi évek  Nappali  Nappali

 

Gazdaságinformatikus alapszak
A szak hallgatói mélyreható ismereteket szereznek a számítástudomány és a közgazdaságtan alapjairól. A végzettek képesek a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeret-
anyagának alkalmazására, a cégek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának kezelésére, az informatikai kommunikációs és technológiai folyamatok modellezésére, ezen folyamatok irányítására, problémák identifikálására, alkalmazások fejlesztésére.
 Nappali képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali  Nappali 
 2022/2023. tanévtől   Nappali   Nappali
 2014/2015. tanévtől  Nappali  Nappali
 korábbi évek  Nappali  Nappali

 

Gépészmérnöki alapszak
Az alapszintű gépészmérnök képzés célja a megbízható természettudományos alapok és széleskörű szakismeretek átadása, a tudomány eredményeinek hasznosításához nélkülözhetetlen alkalmazási készségek kifejlesztése. A Kar olyan gépészmérnököket képez, akik az általános gépészeti ismeretek birtokában gépek és géprendszerek, termelő üzemek speciális gyártási és szerelési ismereteit elsajátítva a választott specializációnak megfelelő területen képessé válnak a gépészeti feladatok megoldására.
Nappali és levelező képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2022/2023. tanévtől   Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2014/2015. tanévtől  Nappali, levelező  Nappali, levelező
 korábbi évek  Nappali, levelező  Nappali, levelező

 

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak
A szakon végzett hallgatók alkalmasak multidiszciplináris környezetben projektek kezdeményezésére és team-munkában történő kivitelezésére. A végzettek képesek – az esztétikai, használati, piaci, időtállósági, üzembiztonsági és kivitelezhetőségi szempontokat is figyelembe véve – átfogó szinten termékeket tervezni. Ismerik a szükséges vizualizálási technikákat és a tervezett termékek kutatási eredményekkel történő alátámasztásának módszereit.
Nappali képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali   Nappali
 2022/2023. tanévtől   Nappali   Nappali 
 2014/2015. tanévtől  Nappali  Nappali
 korábbi évek  Nappali  Nappali

 

Járműmérnöki alapszak
A Kar olyan járműipari mérnököket képez, akik képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve járművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni.
Nappali képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali  Nappali 
 2022/2023. tanévtől   Nappali   Nappali
 2016/2017. tanévtől  Nappali  Nappali

 

Logisztikai mérnöki alapszak
A végzett Logisztikai mérnökök a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, ipari- és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak az anyagáramlási, valamint az ehhez kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai folyamatok és rendszerek elemzésére, szervezésére és irányítására, a minőség-ellenőrzésben való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására.
Nappali és levelező képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2022/2023. tanévtől   Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2014/2015. tanévtől  Nappali, levelező  Nappali, levelező

 

Mechatronikai mérnöki alapszak
A magas szintű komplex természettudományos, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, automatizálási és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretek birtokában a végzett mérnökök képesek mechatronikai eszközök, berendezések, gyártási, szerelési, üzemeltetési és karbantartási folyamatok irányítására, egyszerű mechatronikai szerkezetek tervezésére és telepítésére.
Nappali képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali  Nappali 
 2022/2023. tanévtől   Nappali   Nappali
 2014/2015. tanévtől  Nappali  Nappali
 korábbi évek  Nappali  Nappali

 

Mérnökinformatikus alapszak
A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint a hozzájuk kapcsolódó adat- és programrendszerek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására. A szoftverfejlesztés, szoftvertesztelés, mobil és web programozás mellett a termelésinformatika és az infokommunikációs rendszerek fejlesztése áll a képzés centrumában.
Nappali és levelező képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2022/2023. tanévtől   Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2014/2015. tanévtől  Nappali, levelező  Nappali, levelező
 korábbi évek  Nappali, levelező  Nappali, levelező

 

Műszaki menedzser alapszak
A Kar olyan szakembereket bocsát ki, akik megfelelően széles természettudományi alapképzés mellett kellő mélységű tudást szereznek a műszaki (gépészeti) és gazdasági-vezetési ismeretekből. A végzettek megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy együttműködjenek a műszaki vagy gazdasági területen végzett specialistákkal, az üzemekben és gyárakban középvezetői feladatokat lássanak el, szakmai ismereteiket valamely területen bővítsék.
Nappali képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali  Nappali 
 2014/2015. tanévtől  Nappali  Nappali
 korábbi évek  Nappali  Nappali

 

Programtervező informatikus alapszak
Az alapszintű programtervező informatikus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a matematikai és számítástudományi alapokra épülő – elsősorban szoftver jellegű – szakismeretek birtokában képesek részt venni programfejlesztési, számítástechnikai rendszerfejlesztési, rendszerüzemeltetési munkákban. Alkalmasak önálló és csoportmunkában ellátni szoftverorientált információs technológiai eszközök fejlesztési és működtetési feladatait.
Nappali képzés

Nappali képzés

   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali  Nappali 
 2022/2023. tanévtől   Nappali   Nappali
 2017/2018. tanévtől  Nappali  Nappali
 2014/2015. tanévtől  Nappali  Nappali
 korábbi évek  Nappali  Nappali

 

Villamosmérnöki alapszak
A szakon olyan villamosmérnököket képez a Kar, akik a szükséges elméleti ismeretek – matematika, természettudományok, információs technológia, gazdasági ismeretek – birtokában alkalmassá válnak mérnöki feladatok megoldására az ipari automatizálás és kommunikáció, telekommunikáció és multimédia, jármű elektronika, energetikai rendszerek vagy elektronikai tervezés és gyártás területén.
Nappali és levelező képzés
   Mintatantervi háló  Képzési program
 2023/2024. tanévtől felmenő rendszerben  Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2022/2023. tanévtől   Nappali és levelező  Nappali és levelező
 2012/2013. tanévtől  Nappali, levelező  Nappali, levelező
 korábbi évek  Nappali, levelező  Nappali, levelező

 

Üzemmérnök-informatikus alapszak (BProf)
A képzés célja olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Nappali képzés

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben

tantervi háló

 

Szabadon választható tárgyak

Záróvizsga tárgyak, közös kritériumok a 2014/2015. tanévben és utána kezdettek részére (villamosmérnöki szakon a 2012/2013. tanévben és utána kezdetteknek)

Záróvizsga tárgyak a korábban kezdetteknek

Nemzetközi kommunikáció mérnököknek modul (Minden BSc hallgató számára választható.)

Átmenet a BSc képzésekbe
Gépészmérnöki szak (egyetemi vagy főiskolai)
Mérnökinformatikus szak
Villamosmérnöki szak