Szakmai tanfolyamok

A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK AJÁNLATA SZAKMAI TANFOLYAMOKRA 2014-BEN

A tanfolyamok szakképzési hozzájárulásból finanszírozhatóak

A tanfolyamokkal kapcsolatban bővebb felvilágosításért a képzésért felelős oktatóhoz fordulhat:
Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36 46 565 131

 Végeselemes modellezés a mechanikai technológiákban

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék
Tartalma: A végeselemes modellezés mechanikai alapjai. A modellezés fizikai-technológiai háttere. Végeselemes programrendszerek (SysWeld, AutoForm, Deform) a hegesztés, hőkezelés és képlékenyalakítás modellezésére. A programrendszerek ismertetése, technológiai feladatok megoldásának bemutatása. Esettanulmányok.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra (3 x 6 óra megosztásban)
Szükséges előképzettség: műszaki egyetemi BSc, MSc
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Tisza Miklós † egyetemi tanár professzor emeritus

 Számítógépes technológia és szerszámtervezés

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék
Tartalma: CAD rendszerek alkalmazása a tervezésben. A tervezést támogató számítógépes eljárások, 3D-s tervezői programok (Solid Edge, Pro/Engineer, Unigraphix) kezelésének elsajátítása. Számítógéppel segített tervezés a képlékenyalakítás, a hegesztés, a hőkezelés területén.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra
Szükséges előképzettség: Szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek részére
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Tisza Miklós † egyetemi tanár professzor emeritus

 Korszerű anyagok és technológiák angolul

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tartalma: A műszaki élet speciális angol nyelvhasználatának elsajátítása, gyakorlása mellett, azzal egyidejűleg ismeret-megújító műszaki képzést kínál felsőfokú végzettséggel rendelkező műszakiak számára. A képzés részben kontakt órákban, részben rugalmas távoktatási formában valósul meg, korszerű elektronikus tanulás-támogatási e-learning keret-rendszerben.
A modulok tartalma: Anyagtudomány és anyagvizsgálat, Hő- és felületkezelés, Képlékenyalakítás, Hegesztés
A képzés tervezett időtartama: 4 választható modul, egyenként 18 kontakt óra + 18 óra önálló tanulás (e-learning)
Szükséges előképzettség: Felsőfokú végzettségű szakemberek részére
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Tisza Miklós † egyetemi tanár professzor emeritus

 Korszerű felülettechnológiák

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék
Tartalma: Az anyagtudomány legújabb kutatási eredményeire alapozott és a korszerű technológiai lehetőségeket (sugár és plazmatechnológiák) alkalmazó eljárások széles körének áttekintése, alkalmazásuk műszaki és gazdasági előnyeinek, kiválasztásuk szempontjainak ismertetése.
A képzés tervezett időtartama: 60 óra, ebből 18 óra (3 alkalom) hagyományos tantermi képzés, a többi on-line
Szükséges előképzettség: Műszaki felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Kocsisné dr. Baán Mária, egyetemi docens 

 Új fejlesztésű anyagok és hegesztésük

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék
Tartalma: Nagyszilárdságú, nemesített, termomechanikusan kezelt szerkezeti acélok, a kiválással keményedő vagy duplex szerkezetű korrózióálló acélok, a nemesíthető alumínium ötvözetek gyártása, jelölése, legfontosabb, a felhasználási területhez illeszkedő tulajdonságaik, potenciális alkalmazási területük és hegesztésük sajátosságai.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: gépészmérnöki BSc és MSc, anyagmérnöki és kohómérnöki BSc és MSc
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Meilinger Ákos, tanársegéd 

 Korszerű sajtoló hegesztő eljárások

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék
Tartalma: A sajtoló hegesztő eljárások áttekintése, ellenállás hegesztés járműipari alkalmazása. Technológiai újdonságok. Szakaszos energiabevitel alkalmazásának lehetőségei. Hagyományos és nagyszilárdságú acélok sajtoló hegesztése. Lineáris dörzshegesztés.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: gépészmérnöki BSc és MSc, anyagmérnöki és kohómérnöki BSc és MSc
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Meilinger Ákos, tanársegéd

 Műszaki polimerek és kerámiák

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék
Tartalma: Anyagszerkezeti alapismeretek. A műszaki polimerek és kerámiák jellegzetes képviselői, tulajdonságai és alkalmazási területei. A polimerek és kerámiák mechanikai viselkedésének anyagtudományi alapjai. Alakváltozás és törés folyamatának általános jellegzetességei a rideg és viszkoelasztikus anyagokban. Jellegzetes károsodási folyamatok. A mechanikai viselkedés jellemzésére használt legfontosabb anyagjellemzők és anyagi mérőszámok, valamint azok meghatározásának módszerei.
A képzés tervezett időtartama: 28 óra
Szükséges előképzettség: Műszaki BSc szintű diploma
A képzésért felelős oktató neve, beosztása:Dr. Marosné Prof. Dr. Berkes Máriaegyetemi tanár, külső óraadó

 Mérnöki szerkezetek integritása

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék
Tartalma: Alapfogalmak: tervezési élettartam, élettartam, maradó élettartam, igénybevételek, károsodások. Az igénybevételek és a károsodások kapcsolata. Az időben változó terhelések elemzési lehetőségei, azok alkalmazása a méretezésben és az üzemeltetésben. Szerkezetek, szerkezeti elemek méretezése és üzemeltetése: a hagyományos és a törésmechanikai elvekre épülő méretezés, ellenőrzés. Dimenziók az élettartam gazdálkodásban. A kockázat és a biztonság, a kockázatirányítási rendszerek. Szerkezetek és rendszerek integritása, integritás irányítási rendszerek. Szerkezetek és rendszerek élettartamának kiterjesztése. Esettanulmányok.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 3 nap (6 + 8 + 6 óra)
Szükséges előképzettség: műszaki felsőfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Lukács Jánosegyetemi tanár

 Kompozitok

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék
Tartalma: Az anyagok csoportosítása, fejlődése és jelentősége. A kompozitok fogalma, csoportosítása a mátrix anyagminősége, az erősítő fázis és a tulajdonságok alapján. Kompzitok mátrix anyagai és jellegzetes tulajdonságaik: fémek, polimerek és kerámiák. Kompozitok erősítő fázisai: szálak és jellegzetes tulajdonságaik, a szálak feldolgozása, előgyártmányok; részecskék és jellegzetes tulajdonságaik; a nanokompozitok erősítő fázisai. A kompozitmechanika alapjai: hosszú és rövid szállal erősített kompozitok szilárdsága; részecskékkel erősített kompozitok szilárdsága; anizotróp anyagmodell, rétegzési elmélet. Kompozitok tönkremenetele: szálerősítéses kompozitok, részecske erősítéses kompozitok és laminált „szerkezetek” károsodása. Fém, polimer és kerámia mátrixú kompozitok előállítása. A nanokompozitok előállítása. Kompozitok tervezési követelményei és tervezési módszerei. A kompozitok mechanikai vizsgálatainak sajátosságai.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 3 nap (6 + 8 + 6 óra)
Szükséges előképzettség: műszaki felsőfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Lukács Jánosegyetemi tanár

 Korszerű felületötvöző hőkezelések

Képzésért felelős szervezeti egység: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék
Tartalma: A felületötvöző hőkezelések fémtani alapjai. Nitridálási eljárások, a nitridált réteg szerkezete és tulajdonságai. Szerkezeti és szerszámacélok nitridálásának technológiája. Boridálási eljárások, a borid réteg szerkezete. Cementálási eljárások. Cementált réteg hőkezelése. Fogaskerekek betétedzése. Felületötvöző hőkezelések gyakorlati alkalmazása. Felületötvözött alkatrészek szilárdsági és fémtani vizsgálata, a minőségbiztosítás kérdései.
A képzés tervezett időtartama: 15 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: műszaki egyetem
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Frigyik Gábor, egyetemi docens

 Megújuló energiaforrások hasznosítása

Képzésért felelős szervezeti egység: Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék
Tartalma: Az energetika alapfogalmai, a megújuló energiaforrások fogalma, rendszerezése, készlete. A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei, illetve eszközei. A napenergia hasznosítása az épületgépészetben. A szélenergia, vízenergia hasznosítása. A geotermikus energia felhasználása. A biomassza energetikai hasznosítása. A megújuló energiaforrások hasznosításának környezetvédelmi kérdései. A megújuló energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései.
A képzés tervezett időtartama: 30 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: Főiskolai vagy egyetemi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Szabó Szilárdemeritus professzor

 A fűtés és hűtés energetikája

Képzésért felelős szervezeti egység: Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék
Tartalma: Az energetika, a fűtéstechnika, a hűtéstechnika alapfogalmai. A fűtési folyamatok összehasonlítása. A fűtőberendezések fontosabb részegységei és azok hőtechnikai értékelése. A háztartási hűtőberendezések típusai, energetikai értékelés. A háztartási hűtőberendezések szabályozási kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések üzemének környezetvédelmi kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések fejlesztésének várható irányai.
A képzés tervezett időtartama: 30 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: Főiskolai vagy egyetemi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Szabó Szilárdemeritus professzor , Dr. Bencs Péteregyetemi docens

 Sugárvédelmi alapismeretek

Képzésért felelős szervezeti egység: Fizikai Intézet
Tartalma: Az ionizáló sugárzás és a radioaktív anyagok tulajdonságai. Sugárzások és anyag kölcsönhatása, detektorok. A sugárvédelemben használt dózisfogalmak és mértékegységek. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai, determinisztikus és sztochasztikus hatások. A sugárvédelem feladata, alapszabályai, dóziskorlátok. Az ionizáló sugárzások legfontosabb természetes és mesterséges forrásai.
A képzés tervezett időtartama: 15 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Közép- és felsőfokú végzettségű, ionizáló sugárzásokkal kapcs. kerülő szakemberek
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Paripás Bélaegyetemi tanár

 Ívelt fogú kúpkerekek tervezése

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: Íveltfogú kúpkerekek geometriai méretezése és szilárdsági ellenőrző számítása nemzetközi szabványok alapján.
A képzés tervezett időtartama: 16 óra (4x4 óra)
Szükséges előképzettség: Műszaki képzési területen alapszakos (BSc) végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Szente József ny. egyetemi docens

 Zajmérés, számítás

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: Akusztikai műszer-rendszerek kalibrálása. Hallószerv terheltségének kimutatása. Időben változó zajok egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása. Műszaki módszer gépek zajteljesítmény-szintjének meghatározására hangvisszaverő sík feletti szabad hangtérben. Gépjárművek akusztikai vizsgálata. Terjedési sebesség meghatározása légnemű közegben. Forgógépek csapágyainak állapotfelmérése. Különböző anyagok rezgéscsillapító hatásának mérése.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Főiskolai végzettség, gépészeti akusztika képzés
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Bihari Zoltánegyetemi docens Tóbis Zsoltmesteroktató

 Gépészeti akusztika

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: A zajvédelem szükségessége. Akusztikai alapfogalmak. Hanghullámok, terjedési sebesség, hullámegyenlet. Hangterek. Szintek, műveletek szintekkel. Fiziológiai hatások. Előírások és ajánlások. Zaj- és rezgésmérő műszerek. Tipikus zajmérési feladatok. Átvezetés, hanggátlás, hangátvitel elemekben és szerkezetekben. Zajforrások azonosítása. Teremakusztika alapjai. Zajcsökkentési módszerek. Zajcsökkentés az átviteli úton: hangtompítók, hanggátak, burkolatok, árnyékolás.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Főiskolai végzettség.
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Bihari Zoltánegyetemi docens Tóbis Zsoltmesteroktató

 Solid Edge alaptanfolyam

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: 3D-s tervezés elmélete, alapfogalmak. Az alkatrész tervező modul használata. Műhelyrajz készítése a Solid Edge Draft moduljában. Szerelések létrehozása az Assambly modul segítségével. Robbantott ábra készítése. A parametrius tervezés alapjai. Alkatrészcsaládok képzése. Önálló feladatmegoldás.
A képzés tervezett időtartama: 1 hónap, (30+15 ea + gy)
Szükséges előképzettség: Mérnöki, műszaki középiskola.
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Bihari Zoltánegyetemi docens Tóbis Zsoltmesteroktató

 A modern géptervezés támogatása végeselemes programrendszerekkel

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: A piacon lévő végeselemes rendszerek áttekintése és rövid méltatása után rátérünk az ANSYS DesignSpace rendszer alapszintű használatához szükséges tudnivalók részletezésére (igény esetén kitérünk a COSMOS/M, COSMOS DesignStar rendszerek valamelyikére is). Bemutatók konkrét gépszerkezetek, gépelemek tanulságos eseteinek vizsgálatára, a numerikus eredmények alkalmazására konkrét konstrukciók továbbfejlesztéséhez és kialakításához. Az érdeklődők által felvetett problémák megoldásához útmutatások, konzultációk.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 5 nap, napi 4 óra
Szükséges előképzettség: Műszaki főiskolai, esetleg technikusi végzettség, egy 3dimenziós CAD rendszer alapszintű ismerete.
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Szabó Ferenc Jánosegyetemi docens

 Ipari berendezések csapágyazásai és tömítései

Képzésért felelős intézet: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: Kenéselméleti alapok, kenőanyagok, kenési rendszerek. Hidrodinamikus hordozócsapágyak persely és bélésanyagai, terhelhetőségi és bejáratási tulajdonságok. Tengelyek alakváltozásának szerepe a csapágy típusának és a persely anyagának megválasztásánál. Környezetvédelmi szempontok. Üzemzavarok és elhárításuk, ipari példák.
Gördülőcsapágyazások kenése, futási tulajdonságokat befolyásoló tényezők, csapágyak és csapágyillesztések megválasztása, ipari példák.
Érintkező és nem érintkező dinamikus tömítések. Tömítések kenése, ipari példák.
A képzés tervezett időtartama: 16 óra, 4 nap
Szükséges előképzettség: technikus, mérnök
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Németh Gézaadjunktus

 Tervezésmódszertan a műszaki termékek fejlesztésében

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: A tervezésmódszertan helye, szerepe és fontossága. A tervezési folyamat felépítése, szakaszainak jellemzői (a feladat felismerése, feladatkitűzés, koncepcióképzés, kialakítási elvek és szabályok, értékelő módszerek, stb.). A tervezési időt csökkentő technikák. Esttanulmány bemutatása.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Alapszakos (BSc) végzettség ajánlatos, de műszaki előképzettség is elegendő.
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Kamondi Lászlócímzetes egyetemi tanár

 Hengeres fogaskerekek szilárdsági vizsgálata

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: A hengeres, egyenes- és ferde fogú, külső- és belső fogazatú fogaskerékpárok méretezésének és ellenőrzésének általános sajátosságai, az alkalmazott módszerek tartalmi felépítése, a nehézségek kérdései. Az élettartamot befolyásoló paraméterek rendszerének és hatásának (üzemeltetési feltételek, pontossági előírások, anyagtulajdonság változtatás, megmunkálás, stb.) elemzése. Esettanulmány bemutatása.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Alapszakos (BSc) végzettség ajánlatos, de műszaki előképzettség is elegendő.
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Kamondi Lászlócímzetes egyetemi tanár

 Gépészeti alapismeretek nem műszakiaknak

Képzésért felelős szervezeti egység: Gép- és Terméktervezési Intézet
Tartalma: A műszaki termékek felépítésének általános sajátosságai. Az építőelemek kapcsolatainak (kötéseinek) típusai, jellemzői. Az építőelemek (gépelemek) csoportosítása, jellemző kialakításuk, anyagaik. Az építőelemek terhelési típusai, az okozott igénybevételek, jellemző tönkremeneteli formák. Példák bemutatása
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Alapszakos (BSc) nem műszaki végzettség ajánlatos
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Kamondi Lászlócímzetes egyetemi tanár

 Három koordinátás (3 D) méréstechnika alkalmazása a minőségbiztosításában

Képzésért felelős szervezeti egység: Gyártástudományi Intézet
Tartalma: A koordináta-méréstechnika matematikai alapjai. Alak- és helyzetpontossági előírások értelmezése, 3D-s ellenőrzési lehetőségei. Koordináta mérőgép vezérlő- és szoftverrendszerének ismertetése. Mérő- és kapcsoló típusú tapintórendszerek alkalmazása. Koordinátaméréstechnika gyártási folyamatba integrálhatósága.
A képzés tervezett időtartama: 30 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: BSc szintű gépész- és kohómérnök, méréstechnikai és számítástechnikai alapismeretekkel
A képzésért felelős oktató neve: Monostoriné Hörcsik Renáta egyetemi tanársegéd

 Környezetkímélő forgácsolástechnológiák

Képzésért felelős szervezeti egység: Gyártástudományi Intézet
Tartalma: Gépipari alkatrészek környezetet kevésbé szennyező módon való megmunkálása. Száraz és a minimál kenéses megmunkálások jellegzetességei. Részletes elemzés tárgyát képezik a száraz illetve a környezetkímélő megmunkálásokat lehetővé tevő szerszámgépekkel kapcsolatos kívánalmak. Környezetkímélő forgácsolásokhoz felhasználandó hűtő-kenő folyadékok típusai, jellemzői. A megmunkált felületek vizsgálata, jellemzőinek ismertetése.
A képzés tervezett időtartama: 30 óra, 4 nap
Szükséges előképzettség: BSc szintű gépészmérnök alapismeretek.
A képzésért felelős oktató neve: Dr. Varga Gyulaegyetemi docens  

 XML adatkezelés technikája

Képzésért felelős szervezeti egység: Informatikai Intézet Általános Informatikai Intézeti Tanszék
Tartalma: XML állományok szerkezete, szerepe. Séma integritási szabványok: DTD, XMLSchema. XML állományok feldolgozása: XSL, XPath szabványok. XML adatkezelés gazdanyelvi környezetből: SAX, DOM szabványok. XML alkalmazása adatkapcsolatnál: SOAP technológia
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: programozói ismeretek
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Kovács Lászlóegyetemi tanár tanszékvezető (IAL)

 Az SQL szabvány új elemei

Képzésért felelős szervezeti egység: Informatikai Intézet Általános Informatikai Intézeti Tanszék
Tartalma: SQL szabványok fejlődése. Az SQL1999 elemei. Az SQL relációs elemeinek áttekintése. Adatbázis objektumok. Objektum-relációs elemek az SQL-ben. Aktív adatbázis elemek. Procedurális SQL kiterjesztés. OLAP funkciók áttekintése.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: adatbáziskezelési alapok
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Kovács Lászlóegyetemi tanár tanszékvezető (IAL)

 Operációs rendszerek menedzselése

Képzésért felelős szervezeti egység: Informatikai Intézet Általános Informatikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Operációs rendszerek fogalma, főbb funkciói. Rendszermenedzseléssel kapcsolatos követelmények. Rendszerindítás és -leállítás. Konfigurációs állományok menedzselése. Felhasználók menedzselése. Fájl- és eszközrendszer menedzselése. Monitorozás és hangolás. Linux-Unix esettanulmányok.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: Biztos számítógéphasználati ismeretek
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Vincze Dávidegyetemi docens

 MS operációs rendszerek menedzselése

Képzésért felelős szervezeti egység: Informatikai Intézet Általános Informatikai Intézeti Tanszék
Tartalma: A Windows 2000 operációs rendszerek változatai. Installálás, frissítés. Felhasználók, csoportok fogalma, létrehozása, menedzselése. Támogatott filerendszerek
Filehozzáférési engedélyek. Megosztások, menedzselésük. Nyomtatók, menedzselésük.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: Számítógéphasználati ismeretek, alap Windows ismeretek
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Wagner Györgymesteroktató

 Számítógépes műszaki rajzolás

Képzésért felelős szervezeti egység: Matematikai Intézet Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék
Tartalma: A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a KeyCreator vagy az AutoCAD) segítségével elsajátítják a geometriai alapelemek létrehozását, módosítását, transzformálását, továbbá a műhely- és összeállítási rajzok készítését.
A képzés tervezett időtartama: 15 óra, 3-5 nap a vállalat által kívánt bontásban.
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Lajos Sándormesteroktató intézeti tanszékvezető

 Számítógépes testmodellezés

Képzésért felelős szervezeti egység: Matematikai Intézet Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék
Tartalma: A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a KeyCreator) segítségével elsajátítják a testmodellek létrehozását, módosítását, különféle minőségű megjelenítését, műhelyrajzok készítését a testmodellek felhasználásával.
A képzés tervezett időtartama: 20 óra, 4-5 nap a vállalat által kívánt bontásban.
Szükséges előképzettség: Műszaki főiskola, vagy műszaki egyetem
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Lajos Sándormesteroktató intézeti tanszékvezető

 A minőségbiztosítás alapjai

Képzésért felelős tanszék: Matematikai Intézet Alkalmazott Matematikai Tanszék
Tartalma: Valószínűség-számítási alapfogalmak. A statisztikai következtetés alapjai. A leggyakrabban használt statisztikák, kiszámítási módjuk, tulajdonságaik. A mintavétel, mintavételi szabványok. Első- és másodfajú hiba. Paraméterbecslések, konfidencia intervallum. Az SPC alapjai. Leggyakrabban használt ellenőrző kártyák, a tartalmazott információ értékelése. Gyakorló feladatok.
A képzés tervezett időtartama: 15 óra, 3 nap
Szükséges előképzettség: Minőségbiztosítással foglalkozó dolgozók, középszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: érettségi + ipari minőségbiztosítási gyakorlat vagy egyetemi ill. főiskolai végzettség
A képzésért felelős oktató: Dr. Karácsony Zsolt egyetemi docens

 Minőségbiztosítási tréning

Képzésért felelős tanszék: Matematikai Intézet Alkalmazott Matematikai Tanszék
Tartalma: Matematikai statisztikai alapfogalmak, paraméterbecslések, konfidencia intervallum. Robusztus becslések. Hipotézisvizsgálat, első- és másodfajú hiba. A mintavételi tervek készítésének szempontjai. Regresszió- és korreláció analízis. Statisztikai folyamatirányítás, gépképesség, folyamatképesség, a hatszigma elv. Mérésellenőrzés, reprodukálhatóság, ismételhetőség. A kalibrálás alapjai. Esettanulmányok.
A képzés tervezett időtartama: 25 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: Minőségbiztosítási rendszer tervezésével, javításával foglalkozó közép- és felsőszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: egyetemi ill. főiskolai végzettség
A képzésért felelős oktató: Dr. Fegyverneki Sándoregyetemi docens

 Az optimalizálás gyakorlati alkalmazásai

Képzésért felelős tanszék: Matematikai Intézet Alkalmazott Matematikai Tanszék
Tartalma: Alapvető függvénytani és lineáris algebrai alapismeretek. Bevezető optimalizálási feladatok (termelési modell, táplálási modell, portfolió modell). Feltétel nélküli és feltételes optimalizálás matematikai alapjai. Lineáris programozás megoldási módszerei. Diszkrét optimalizálás feladatai: párosítási feladat, szállítási feladat, hozzárendelési feladat, futószalag feladat, utazó ügynök feladat, termelésprogramozási feladat. Hálózatokon megoldandó optimalizálási feladatok: folyam probléma, minimális út probléma. Microsoft Excel és a MATLAB programcsomagok optimalizálási feladatok megoldására való használata.
A képzés tervezett időtartama: 25 óra, 5 nap
Szükséges előképzettség: Termelésütemezéssel, szállításütemezéssel foglalkozó dolgozók, középszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: érettségi vagy egyetemi ill. főiskolai végzettség
A képzésért felelős oktató: Dr. Nagy Tamás egyetemi docens, Dr. Házy Attilaegyetemi docens intézeti tanszékvezető

 Végeselem módszer alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

Képzésért felelős szervezeti egység: Műszaki Mechanikai Intézet
Tartalma: Korszerű szilárdságtani és dinamikai numerikus eljárások ismertetése és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása gépek, készülékek, berendezések, építmények tervezésével foglalkozó szakemberek számára számítógépes környezetben. Síkbeli-, és térbeli feladatok, valamint rúdszerkezetek modellezése és elemzése ADINA és Abacus végeselemes programrendszerekkel.
A képzés tervezett időtartama: 5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)
Szükséges előképzettség: Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Páczelt IstvánProfessor Emeritus

 Dinamikai végeselemes szimulácó

Képzésért felelős szervezeti egység: Műszaki Mechanikai Intézet
Tartalma: Dinamikai modellalkotás alapjai. Mozgásegyenletek numerikus megoldása a Scilab program alkalmazásával. A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. Kereskedelmi végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Az ADINA végeselemes programrendszer lehetőségei, használata dinamikai feladatokban. Kontinuumok rezgéstani feladatainak ADINA programmal történő vizsgálata. Sajátértékfeladatok végeselemes megoldása: sajátvektorok használata harmonikusan és nem harmonikusan gerjesztett szerkezetek vizsgálatára. Ütésszerű terhelések, időben változó terhelések és támaszrezgések (földrengés) szerkezetekre gyakorolt hatásának elemzése.
A képzés tervezett időtartama: 5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)
Szükséges előképzettség: Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Szirbik Sándoregyetemi docens

 Szilárdságtani végeselemes szimuláció

Képzésért felelős szervezeti egység: Műszaki Mechanikai Intézet
Tartalma: A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. Kereskedelmi végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Egy- és kétdimenziós feladatok numerikus modellezése és megoldása. Szimulációs technikák időtől független és időtől függő feladatok esetén. Szilárdságtani feladatok megoldásánál alkalmazott numerikus módszerek. Feladatmegoldások különböző elemtípusok, terhelések és anyagmodellek használata esetén. A numerikus megoldások hibáinak elemzése, javítási lehetőségek. Esettanulmányok egy kereskedelmi programrendszer alkalmazásán keresztül.
A képzés tervezett időtartama: 5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)
Szükséges előképzettség: Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Baksa Attilaegyetemi docens

 Pneumatika alapjai

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. A résztvevők megismerkednek az alapvető pneumatikus elemekkel (működés, kiválasztás, felhasználási terület, karbantartás) és a pneumatikus alapkapcsolásokkal.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Nagy Lajos tanársegéd

 Elektro-pneumatika

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. A résztvevők megismerkednek az elektromos és pneumatikus vezérlő elemekkel (működés, kiválasztás, felhasználási terület, karbantartás) és az elektro-pneumatikus alapkapcsolásokkal.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Nagy Lajos tanársegéd

 Hidraulika alapjai

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. A résztvevők megismerkednek a hidraulikus elemekkel (szivattyúk, motorok, vezérlő- és szabályozó elemek) és az egyszerűbb hidraulikus körfolyamok összeállításával.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Nagy Lajos tanársegéd

 Szenzortechnika alapjai

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Alapvető kapcsoló típusú szenzorok működési elvének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek megismertetése, érzékelési karakterisztikák és jelleggörbék mérése.
A képzés tervezett időtartama: 24 óra, 3 nap, lehetőleg egymás utáni napokon lebonyolítva.
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Lénárt Józsefmesteroktató

 PLC programozás

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Bosch Rexroth PLC Laboratóriumunkban a szabványos PLC programozási nyelvek megismerése, programok készítése a rendelkezésre álló 20 db mintafeladat készletből és kipróbálásuk szimulációs táblákon, illetve hibakeresés.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Lénárt Józsefmesteroktató

 CNC technika

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Tanszéke
Tartalma: CNC vezérlések felépítése, jellegzetes CNC üzemmódok. NC gépek geometriai rendszere, koordinátarendszerek, nevezetes pontok. Az NC programozás.
A képzés tervezett időtartama: 30 óra (5 nap)
Szükséges előképzettség: min. technikusi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Oláhné Lajtos Julianna mérnöktanár

 Metrológia

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszék
Tartalma: Méréstechnikai alapfogalmak Mérési eljárások rövid ismertetése.
Mérési hibákkal kapcsolatos fogalmak,Mérési sorozatok kiértékelése, 3-koordinátás mérőgép ismertetése, gyakoribb méret-, helyzet és alaktűrések kimérésének bemutatása. Diagnosztika szerepe a gépállapot-felügyeletben.
Megmunkáló berendezések vizsgálata, lézeres méréstechnika, szorítóerő mérés.
Gépképesség-vizsgálat elvi alapjai, gyakorlati példa segítségével.
A képzés tervezett időtartama: 12 óra (3 nap)
Szükséges előképzettség: min. technikusi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Szilágyi Attila egyetemi docens, , intézeti tanszékvezető

 Pneumatikus berendezések elemei és vezérlésük

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszék
Tartalma: Pneumatikus energiaátvitel alapvető fizikai összefüggései, jellemzői. Végrehajtó és vezérlő elemek szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Különböző pneumatikus gépészeti berendezések működését bemutató gyakorló feladatok megoldásával a pneumatikus, elektropneumatikus és PLC-s vezérlőhálózatok bemutatása.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra (5 nap)
Szükséges előképzettség: szakképző- vagy középiskolai végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Barna Balázs tanszéki mérnök

 Hidrosztatikus hajtások és elemei

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszék
Tartalma: Hidrosztatikus energiaátvitel alapvető fizikai összefüggései, jellemzői. Hidraulikus körfolyam elemeinek (szivattyúk, motorok, munkahengerek, útváltók, térfogatáram- és nyomásirányítók, stb.) szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Hidraulikus körfolyamok vezérlése hagyományos és arányos technikával. Gyakorló feladatokon keresztül bemutatni a különböző hidraulikus berendezések felépítését és működését.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra (5 nap)
Szükséges előképzettség: szakképző- vagy középiskolai végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Barna Balázs tanszéki mérnök

 Az AutoCAD programcsomag használata

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszék 
Tartalma: A program felülete, használata, a szolgáltatások elérése. Koordináta rendszerek és a pontmegadás módjai. Parancsok és rendszerváltozó csoportosítása. A rajzelemek létrehozása, módosítása. Kiválasztási halmazok képzése, kezelése. A rétegtechnika fogalma, használatának gyakorlati kérdései. Szöveg- és méret stílusok. A rajzkészítés racionalzálása, blokk-technika. Rajzcsere fájlok. A számítógépes műszaki rajzok archiválása, plottálása. A szakmai környezetek fogalma és kialakításuk lehetséges eszközei.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra (5 nap)
Szükséges előképzettség: műszaki középiskolai/főiskolai/egyetemi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Hegedűs Györgyegyetemi docens intézetigazgató intézeti tanszékvezető

 Integrált CAD rendszerek a mérnöki tervezésben (Pro/E CREO)

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszék
Tartalma: A Pro/E CREO, programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, paraméterezés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti tervezőrendszerek fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok között. A modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszervezése integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú csoportos táv-munkavégzés gyakorlati kivitelezése.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra (5 nap)
Szükséges előképzettség: műszaki főiskolai/egyetemi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Szilágyi Attila egyetemi docens, , intézeti tanszékvezető

 Integrált CAD rendszerek a mérnöki tervezésben (NX)

Képzésért felelős szervezeti egység: Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszék
Tartalma: Az NX programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, paraméterezés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti tervezőrendszerek fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok között. A modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszervezése integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú csoportos táv-munkavégzés.
A képzés tervezett időtartama: 40 óra (5 nap)
Szükséges előképzettség: műszaki főiskolai/egyetemi végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Dr. Hegedűs Györgyegyetemi docens intézetigazgató intézeti tanszékvezető

 PLC programozás

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék
Tartalma: PLC-k hardver jellemzői. IEC 1131 szabvány szerinti programozási nyelvek: ST, IL, LAD, FBD, SFC. Kétállapotú, analóg és frekvencia jelek feldolgozása. Biztonsági PLC, PLC-SCADA rendszerek, folyamatvizualizálás. PLC programok fejlesztése, grafikus szerkesztése, szimulálása, letöltése, javítása.
A képzés tervezett időtartama: 5 x 6 = 30 óra = 5 nap
Szükséges előképzettség: Műszaki középfokú ill. felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Trohák Attila adjunktus

 Ipari kommunikációs rendszerek

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék
Tartalma: RS 232, 422, 485 szabványok. Modemek és multiplexerek. Fizikai rétegek típusai. Hálózati topológiák, busz hozzáférési és adatvédelmi módszerek. ISO/OSI modell. PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, MODBUS, ASI, HART, INTERBUS, CAN-busz ismertetése. Az USB port szerepe. Elektromos zajok a hálózaton. Rb-s és redundáns ipari kommunikációs rendszerek. Vezeték nélküli hálózatok.
A képzés tervezett időtartama: 5 x 6 = 30 óra = 5 nap
Szükséges előképzettség: Műszaki középfokú ill. felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Trohák Attila adjunktus

 Biztonsági irányító rendszerek

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék
Tartalma: A biztonsággal kapcsolatos fogalmak az IEC 61508 szerint. Az átlagos PFD és a SIL kategóriák kapcsolata. A kommunikáció és a diagnosztika szerepe a biztonság növelésében. Hibatűrő és veszélybiztos PLC konfigurációk. Az 1002, 1002D és 1003 típusú biztonsági architektúrák. HIMA, SIEMENS, PILZ biztonsági rendszerek.
A képzés tervezett időtartama: 5 x 6 = 30 óra = 5 nap
Szükséges előképzettség: Műszaki középfokú ill. felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Trohák Attila adjunktus

 ETHERNET alapú irányítás

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék
Tartalma: Az Ethernet hálózat jellemzése, CSMA/CD hozzáférés, Manchaster kódolás. Ethernet üzenetkeret, TCP/IP protokoll. PLC-k Ethernet csatolóval, beágyazott Web szerverek. Real-time ipari Ethernet kialakítása. Kommunikáció és Internet szolgáltatás a 230 V-os hálózaton. Az OFDM moduláció elve. Ethernet alapú gyártásirányítás. A MES és az ERP szerepe.
A képzés tervezett időtartama: 5 x 6 = 30 óra = 5 nap
Szükséges előképzettség: Műszaki középfokú ill. felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Trohák Attila adjunktus

 Vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszerek

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék
Tartalma: Modulációs eljárások: AM, FM, PM. Mikrohullámú átvitel. A TDM és FDM szerepe a GSM átvitelnél. SMS küldés PLC-ről. A GPRS kommunikáció. A Bluetooth frekvencia sávok, GFSK moduláció, frekvenciaugrási algoritmus. Az IRDA kommunikációs szabvány. A WAP protokoll és kapcsolata az Internettel. A GPS rendszer szolgáltatásai.
A képzés tervezett időtartama: 5 x 6 = 30 óra – 5 nap
Szükséges előképzettség: Műszaki középfokú ill. felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Trohák Attila adjunktus

 SCADA-HMI és DCS rendszerek

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék
Tartalma: SCADA rendszerek hardver elemei: PLC-k, RTU-k, HMI eszközök. SCADA szoftverek fő elemei: felhasználói interfész, grafikus megjelenítés, alarmok kezelése, adatgyűjtés, stb. A DNP ill. IEC 60870 ill. UCA protokollok. Ismert SCADA szoftverek. DCS architektúrák, az OPC szerver szerepe. A DCS rendszer főbb szolgáltatásai. Karbantartás szervezés és az AMS kapcsolata.
A képzés tervezett időtartama: 5 x 6 = 30 óra = 5 nap
Szükséges előképzettség: Műszaki középfokú ill. felsőfokú
A képzésért felelős oktató neve, beosztása: Trohák Attila adjunktus

 Bevezetés a villamos hajtásokba

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Aszinkronmotorok: felépítés, működés, áramköri modell, nyomaték-fordulatszám jelleggörbe, indítás, fordulatszám változtatás, fékezés. Egyfázisú aszinkronmotor. Szinkrongépek. Egyenáramú gépek: felépítés, működés, gerjesztés, nyomaték-fordulatszám jelleggörbe, indítás, fordulatszám változtatás. Villamos hajtás: terhelő nyomatékok, stabilitás. Motor melegedése és kiválasztási szempontjai.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap (3x6 óra)
Szükséges előképzettség: Nem villamos, legalább középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása:Dr. Blága Csaba egyetemi docens , intézetigazgató

 Teljesítményelektronikai ismeretek

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Félvezető eszközök típusai (dióda, tirisztor, GTO, MCT, tranzisztor, MOSFET, IGBT, Smart Power Modules) működési elve, paraméterei, üzemmódjai, vezérlése, védelme. Alapkapcsolások: egyenirányítók, inverterek, egyenáramú szaggatók, frekvenciaváltók. Szabályozási elvek. Vezérlő integrált áramkörök.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap (3x6 óra) + 6 óra gyakorlat igény szerint
Szükséges előképzettség: Nem villamos, illetve villamos, de nem szakirányos, legalább középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása:Dr. Blága Csaba egyetemi docens , intézetigazgató

 Autóvillamossági alapok

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Autó villamos rendszere. Áramköri rajzok. Energiaegyensúly. Generátor és feszültségszabályozója. Akkumulátor. Indítómotor. Gyújtás: hagyományos, mágneses és kondenzátoros. Világítás. Hangjelző berendezések. Ablaktörlő berendezés. Villamos műszerek. Rádiófrekvenciás zavarelhárítás.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap (3x6 óra)
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása:Dr. Blága Csaba egyetemi docens , intézetigazgató

 Autóelektronikai alapok

Képzésért felelős szervezeti egység: Villamosmérnöki Intézet Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék
Tartalma: Generátorok elektronikus feszültségszabályozása. Tranzisztoros és tirisztoros gyújtás. Elosztó nélküli gyújtás. Elektronikus előgyújtás vezérlés. Kopogásszabályozás. Katalizátor. Lambda-szabályozás. Benzinbefecskendező rendszerek. Automata sebességváltók. ABS, ASR. Litronic, PES, FF és LED-es fényvetők.
A képzés tervezett időtartama: 18 óra, 3 nap (3x6 óra)
Szükséges előképzettség: Középfokú végzettség
A képzésért felelős oktató neve, beosztása:Dr. Blága Csaba egyetemi docens , intézetigazgató