ME,Gépészmérnöki Kar honlapja Gépészmérnöki Kar Miskolci Egyetem

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. november 24 - 28. programja
2007 év eredményei

Tudományos Diákköri (TDK) munka és eredményei

Karunkon nagy hagyománya van a hallgatók tudományos munkába történő bevonásának, a tehetséges hallgatók órarendi elfoglaltságon túli, elmélyült, az egyetemi órák anyagán túlmenő tevékenységének. Karunk oktatói, kutatói az oktatási tevékenység mellett sok időt és energiát fordítanak a hallgatók diákköri munkájának segítésére, konzultálásra, szervezésre.

A tudományos diákköri munkát egyetemi szinten az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) szervezi, melyhez szervezetileg kapcsolódnak a Karok TDK tanácsai, melyek szervezik, irányítják a kari TDK munkát.

A TDK munkában részt vevő hallgatók munkájukat félévenként, évenként dolgozat elkészítésével zárják le. A dolgozatokat évenként (őszi félévben) egyetemi szintű TDK konferencián lehet előadás formájában bemutatni, ahol az I. helyezést elérteknek lehetőségük van benevezni a kétévente (tavaszi félévben) megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), melynek minden alkalommal más-más felsőoktatási intézmény ad otthont. A hallgatók által készített (20-50 oldalas) két példányban beadott dolgozatokat a konzulensek tartalmi összefoglalóval látják el, melyet azután a gondozó tanszék vezetője által felkért bírálók szövegesen elbírálják, kitérve a dolgozat előnyeire és hátrányaira. A végleges pontszámot a gondozó tanszék vezetője adja az írásos bírálatok alapján. A kialakult pontszámok a végeredménybe 80%-al számítanak be, a maradék 20% a TDK konferencián történő személyes bemutatás és előadás során dől el. A dolgozatok beadása általában október végén történik, az V. éves hallgatók számára erre áprilisban van lehetőség.

Hallgatóink évről évre szép sikereket érnek nemcsak az egyetemi megmérettetés során, hanem az OTDK -n való részvételen is. A rendszeres és eredményes tevékenység elismeréseképpen a legsikeresebb hallgatók Pro Scientia éremben és jutalomban részesülnek, melyet a Gépészmérnöki Karon 1990 óta hét fő nyert el. A különböző szintű TDK konferenciákon díjazottak figyelemreméltó pénzjutalomban is részesülnek.

A TDK tevékenység fontos része a Kar oktató-, nevelő munkájának, a tehetséges hallgatók gondozásának, a tudományos munkába való bevonásának. A TDK munkában való részvétel hasznos a hallgató számára, mivel a dolgozat megírása és előadása kiváló előkészület a diplomaterv elkészítéséhez és megvédéséhez, egyben fontos lépést jelent a tudományos munkában való elinduláshoz, a doktori (PHD) képzésbe történő felvételhez, de jelent jutalmat és erkölcsi elismerést is.

Hallgatóink eredményes TDK tevékenysége nemcsak önmaguk számára jelent sikert, hanem egyben oktatóik, konzulenseik számára is.Ha észrevétele, megjegyzése van, kérem írjon az oldal karbantartójának: krizsan@iit.uni-miskolc.hu