ME,Gépészmérnöki Kar honlapja Gépészmérnöki Kar Miskolci Egyetem

A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁNAK AJÁNLATA SZAKMAI TANFOLYAMOKRA 2004-2005-BENA tanfolyamok szakképzési hozzájárulásból finanszírozhatóak

A tanfolyamokkal kapcsolatban bővebb felvilágosításért a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalához fordulhat:

Cím:
Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal
H-3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: +36-46-565 131, +36-46-565 143

E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu vagy elkvsza@uni-miskolc.hu


Képzésért felelős tanszék:

Ábrázoló Geometriai Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes műszaki rajzolás

Tartalma:

A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a CADKEY illetve jogutódjának legfrissebb verziója) segítségével elsajátítják a geometriai alapelemek létrehozását, módosítását, transzformálását, továbbá a műhely- és összeállítási rajzok készítését.

A képzés tervezett időtartama:

15 óra, 3-5 nap a vállalat által kívánt bontásban.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Lajos Sándor tanszéki mérnökKépzésért felelős tanszék:

Ábrázoló Geometriai Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes testmodellezés

Tartalma:

A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a CADKEY illetve jogutódjának legfrissebb verziója) segítségével elsajátítják a testmodellek létrehozását, módosítását, különféle minőségű megjelenítését, műhelyrajzok készítését a testmodellek felhasználásával.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 4-5 nap a vállalat által kívánt bontásban.

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskola, vagy műszaki egyetem

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Lajos Sándor tanszéki mérnökKépzésért felelős tanszék:

Alkalmazott Informatikai Tanszék

Képzés címe:

Műszaki informatikai és mérnöki információforrások az Interneten

Tartalma:

(1) Releváns Web-alapú könyvtári információforrások felkutatásának, (2) önállóan szakirodalom keresésének, (3) a találatok tárolásának, rendszerezésének és értékelésének módszerei:

- személyes kommunikáció: segítség nyújtása a keresési feladatok gyakorlása közben,

- hálózati kommunikáció: (1) a tananyag elérhető lesz a hálózaton, a feladatok e-mail-ben is beküldhetők, (2) egyéni feladatok: önálló irodalomkeresés, (3) csoportos feladat: keresőkérdések megfogalmazása, szóba jöhető források felsorolása.

A képzés tervezett időtartama

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Informatikus vagy gépészmérnök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklósné könyvtárvezetőKépzésért felelős tanszék:

Általános Informatikai Tanszék

Képzés címe:

XML adatkezelés technikája

Tartalma:

XML állományok szerkezete, szerepe. Séma integritási szabványok: DTD, XMLSchema. XML állományok feldolgozása: XSL, XPath szabványok. XML adatkezelés gazdanyelvi környezetből: SAX, DOM szabványok. XML alkalmazása adatkapcsolatnál: SOAP technológia

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

programozói ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kovács László egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Általános Informatikai Tanszék

Képzés címe:

Az SQL szabvány új elemei

Tartalma:

SQL szabványok fejlődése. Az SQL1999 elemei. Az SQL relációs elemeinek áttekintése. Adatbázis objektumok. Objektum-relációs elemek az SQL-ben. Aktív adatbázis elemek. Procedurális SQL kiterjesztés. OLAP funkciók áttekintése.

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

adatbáziskezelési alapok

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kovács László egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Általános Informatikai Tanszék

Képzés címe:

Kiadványszerkesztés TeX-ben

Tartalma:

Dokumentum osztályok (könyvek, cikkek).A dokumentum formátuma (papírméret, betűméret, margók, lábléc, fejléc, oldalszámozás). Környezetek. Csomagok. Nyelvi elemek (listák, táblázatok, képek) beillesztése. Jegyzékek generálása (tartalomjegyzék, ábrajegyzék). Hivatkozások (tárgymutató, irodalomjegyzék).

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

számítógépkezelői ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Baksáné Varga Erika egyetemi tanársegéd
Képzésért felelős tanszék:

Általános Informatikai Tanszék

Képzés címe:

Operációs rendszerek menedzselése

Tartalma:

Operációs rendszerek fogalma, főbb funkciói. Rendszermenedzseléssel kapcsolatos követelmények. Rendszerindítás és -leállítás. Konfigurációs állományok menedzselése. Felhasználók menedzselése. Fájl- és eszközrendszer menedzselése. Monitorozás és hangolás. Linux-Unix esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Biztos számítógéphasználati ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Vadász Dénes egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Általános Informatikai Tanszék

Képzés címe:

MS operációs rendszerek menedzselése

Tartalma:

A Windows 2000 operációs rendszerek változatai. Installálás, frissítés. Felhasználók, csoportok fogalma, létrehozása, menedzselése. Támogatott filerendszerek

Filehozzáférési engedélyek. Megosztások, menedzselésük. Nyomtatók, menedzselésük.

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Számítógéphasználati ismeretek, alap Windows ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Wagner György, egyetemi tanársegédKépzésért felelős tanszék:

Általános Informatikai Tanszék

Képzés címe:

Üzleti partnerkeresés internetes eszközökkel

Tartalma:

Általános és különleges internetes kereső eszközök

A keresés lehetséges céljai, ezek sajátosságai

Áttekintés a vállalati honlapokról a hazai és EU gyakorlatban. A leggyakrabban alkalmazott rövidítések és szokványok.

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Számítógéphasználati ismeretek, alap Windows ismeretek.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Salánki József egyetemi adjunktusKépzésért felelős tanszék:

Alkalmazott Matematikai Tanszék

Képzés címe:

A minőségbiztosítás alapjai

Tartalma:

Valószínűségszámítási alapfogalmak. A statisztikai következtetés alapjai. A leggyakrabban használt statisztikák, kiszámítási módjuk, tulajdonságaik. A mintavétel, mintavételi szabványok. Első- és másodfajú hiba. Paraméterbecslések, konfidencia intervallum. Az SPC alapjai. Leggyakrabban használt ellenőrző kártyák, a tartalmazott információ értékelése. Gyakorló feladatok.

A képzés tervezett időtartama

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Minőségbiztosítással foglalkozó dolgozók, középszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: érettségi + ipari minőségbiztosítási gyakorlat vagy egyetemi ill. főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató:

Dr. Raisz Péter egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Alkalmazott Matematikai Tanszék

Képzés címe:

Minőségbiztosítási tréning

Tartalma:

Matematikai statisztikai alapfogalmak, paraméterbecslések, konfidencia intervallum. Robusztus becslések. Hipotézisvizsgálat, első- és másodfajú hiba. A mintavételi tervek készítésének szempontjai. Regresszió- és korreláció analízis. Statisztikai folyamatirányítás, gépképesség, folyamatképesség, a hatszigma elv. Mérésellenőrzés, reprodukálhatóság, ismételhetőség. A kalibrálás alapjai. Esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama

25 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Minőségbiztosítási rendszer tervezésével, javításával foglalkozó közép- és felsőszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: egyetemi ill. főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató:

Dr. Raisz Péter egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Alkalmazott Matematikai Tanszék

Képzés címe:

Az optimalizálás gyakorlati alkalmazásai

Tartalma:

Alapvető függvénytani és lineáris algebrai alapismeretek. Bevezető optimalizálási feladatok (termelési modell, táplálási modell, portfolió modell). Feltétel nélküli és feltételes optimalizálás matematikai alapjai. Lineáris programozás megoldási módszerei. Diszkrét optimalizálás feladatai: párosítási feladat, szállítási feladat, hozzárendelési feladat, futószalag feladat, utazó ügynök feladat, termelésprogramozási feladat. Hálózatokon megoldandó optimalizálási feladatok: folyam probléma, minimális út probléma. Microsoft Excel és a MATLAB programcsomagok optimalizálási feladatok megoldására való használata.

A képzés tervezett időtartama

25 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Termelésütemezéssel, szállításütemezéssel foglalkozó dolgozók, középszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: érettségi vagy egyetemi ill. főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató:

Dr. Nagy Tamás egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke

Képzés címe:

Megújuló energiaforrások hasznosítása

Tartalma:

Az energetika alapfogalmai, a megújuló energiaforrások fogalma, rendszerezése, készlete. A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei illetve eszközei. A nap-energia hasznosítása az épületgépészetben. A szélenergia, vízenergia hasznosítása. A geo-metrikus energia felhasználása. A biomassza energetikai hasznosítása. A megújuló energia-források hasznosításának környezetvédelmi kérdései. A megújuló energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései.

A képzés tervezett időtartama

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai vagy egyetemi végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke

Képzés címe:

A fűtés és hűtés energetikája

Tartalma:

Az energetika, a fűtéstechnika, a hűtés-technika alapfogalmai. A fűtési folyamatok összehasonlítása. A fűtőberendezések fontosabb részegységei és azok hőtechnikai értékelése. A háztartási hűtőberendezések típusai, energetikai értékelés. A háztartási hűtőberendezések szabályozási kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések üzemének környezetvédelmi kérdései. A fűtő- és hűtő-berendezések fejlesztésének várható irányai.

A képzés tervezett időtartama

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai vagy egyetemi végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Szilárd, egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke

Képzés címe:

A környezetvédelem gépészete

Tartalma:

A környezetvédelem alapfogalmai. Levegő-tisztaság védelem és gépészete. Vízminőség-védelem és gépészete. Zaj- és rezgésvédelem.

A képzés tervezett időtartama

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai vagy egyetemi végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Automatizálási Tanszék

Képzés címe: PLC programozás

Tartalma:

PLC-k hardver jellemzői. IEC 1131 szabvány szerinti programozási nyelvek: ST, IL, LAD, FBD, SFC. Kétállapotú, analóg és frekvencia jelek feldolgozása. Biztonsági PLC, PLC-SCADA rendszerek, folyamatvizualizálás. PLC programok fejlesztése, grafikus szerkesztése, szimulálása, letöltése, javítása.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Ajtonyi István egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék: Automatizálási Tanszék
Képzés címe: Ipari kommunikációs rendszerek

Tartalma:

RS 232, 422, 485 szabványok. Modemek és multiplexerek. Fizikai rétegek típusai. Hálózati topológiák, busz hozzáférési és adatvédelmi módszerek. ISO/OSI modell. PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, MODBUS, ASI, HART, INTERBUS, CAN-busz ismertetése. Az USB port szerepe. Elektromos zajok a hálózaton. Rb-s és redundáns ipari kommunikációs rendszerek. Vezeték nélküli hálózatok.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató

neve, beosztása:

Dr. Ajtonyi István, egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék: Automatizálási Tanszék
Képzés címe: Biztonsági irányító rendszerek

Tartalma:

A biztonsággal kapcsolatos fogalmak az IEC 61508 szerint. Az átlagos PFD és a SIL kategóriák kapcsolata. A kommunikáció és a diagnosztika szerepe a biztonság növelésében. Hibatűrő és veszélybiztos PLC konfigurációk. Az 1002, 1002D és 1003 típusú biztonsági architektúrák. HIMA, SIEMENS, PILZ biztonsági rendszerek.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Ajtonyi István egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék: Automatizálási Tanszék
Képzés címe: ETHERNET alapú irányítás

Tartalma:

Az Ethernet hálózat jellemzése, CSMA/CD hozzáférés, Manchaster kódolás. Ethernet üzenetkeret, TCP/IP protokoll. PLC-k Ethernet csatolóval, beágyazott Web szerverek. Real-time ipari Ethernet kialakítása. Kommunikáció és Internet szolgáltatás a 230 V-os hálózaton. Az OFDM moduláció elve. Ethernet alapú gyártásirányítás. A MES és az ERP szerepe.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Ajtonyi István, egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék: Automatizálási Tanszék
Képzés címe: Vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszerek

Tartalma:

Modulációs eljárások: AM, FM, PM. Mikrohullámú átvitel. A TDM és FDM szerepe a GSM átvitelnél. SMS küldés PLC-ről. A GPRS kommunikáció. A Bluetooth frekvencia sávok, GFSK moduláció, frekvenciaugrási algoritmus. Az IRDA kommunikációs szabvány. A WAP protokoll és kapcsolata az Internettel. A GPS rendszer szolgáltatásai.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra – 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Ajtonyi István egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék: Automatizálási Tanszék
Képzés címe: SCADA-HMI és DCS rendszerek

Tartalma:

SCADA rendszerek hardver elemei: PLC-k, RTU-k, HMI eszközök. SCADA szoftverek fő elemei: felhasználói interfész, grafikus megjelenítés, alarmok kezelése, adatgyűjtés, stb. A DNP ill. IEC 60870 ill. UCA protokollok. Ismert SCADA szoftverek. DCS architektúrák, az OPC szerver szerepe. A DCS rendszer főbb szolgáltatásai. Karbantartás szervezés és az AMS kapcsolata.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Ajtonyi István egyetemi tanárTanszék neve:

Elektrotechnikai – Elektronikai Tanszék

Képzés címe: .

Bevezetés a számítógéppel támogatott méréstechnikába

Tartalma:

Digitális mérési módszerek. A digitális adatfeldolgozás elvi kérdései. A mintavételezési és kvantálási törvények. Számítógépes mérőrendszerek alapjai, és felépítése. Soros és párhuzamos adat továbbítás módszerei, eszközei. Számítógépbe helyezhető adatgyűjtő kártyák jellemzői és alkalmazási lehetőségei. On-line és off-line feldolgozású mintavételezés.

A képzés tervezett időtartama

18 óra (3*6 óra)

Szükséges előképzettség:

3 szinten indítható:

középfokú végzettségűek

műszaki felsőfokú végzettségűek

felsőfokú informatikai végzettségűek számára

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai – Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Számítógéppel támogatott mérőrendszerek alkalmazása

Tartalma:

Nem villamos mennyiségek számítógépes mérése. Aktív és passzív transducer elemek, szenzorok típusai, jellemzői, felhasználási területei. RS232, RS485 és GPIB rendszerek alkalmazása. Számítógépbe helyezhető adatgyűjtő kártyák gyakorlati alkalmazása. Etherneten keresztül vezérelhető elosztott rendszerű intelligens mérésadatgyűjtők.

A képzés tervezett időtartama

18 óra (3*6 óra)

Szükséges előképzettség:

3 szinten indítható:

középfokú végzettségűek

műszaki felsőfokú végzettségűek

felsőfokú informatikai végzettségűek számára

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai – Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes mérő- és analizáló rendszerek fejlesztése I. - II.

Tartalma:

Érzékelők, transducer elemek kiválasztása. Jelkondícionálás. Aliasing jelenség szűrése. Mintavételezés, A/D átalakítás. Megfelelő mérőberendezés kiválasztásának kritériumai. Mérőprogramok fejlesztése LabView vagy Labwindows/CVI fejlesztőrendszerrel. A digitális jelfeldolgozás szoftvereszközeinek alkalmazása.

A képzés tervezett időtartama

I. blokk: 18 óra (3*6 óra)

II. blokk: 18 óra (3*6 óra)

Szükséges előképzettség:

Műszaki/informatikai felsőfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Elektrotechnika az alapoktól a villamos hajtásokig

Tartalma:

Villamos hálózatok elemei. Hálózatszámítás. Aszinkronmotorok és egyenáramú motorok indítása, fordulatszám változtatása és fékezése. Egyfázisú aszinkronmotor. Szinkrongépek. Villamos hajtás. Motor kiválasztás. Különböző diódás és tirisztoros egyenirányító kapcsolások. Akkumulátortöltés. Inverter. Frekvenciaváltó. Érintésvédelem.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

Szükséges előképzettség:

Nem villamos, legalább középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Teljesítményelektronikai ismeretek

Tartalma:

Félvezető eszközök típusai (dióda, tirisztor, GTO, MCT, tranzisztor, MOSFET, IGBT, Smart Power Modules) működési elve, paraméterei, üzemmódjai, vezérlése, védelme. Alapkapcsolások: egyenirányítók, inverterek, egyenáramú szaggatók, frekvenciaváltók. Szabályozási elvek. Vezérlő integrált áramkörök. Felharmonikusok. Meddőkompenzálás.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

+ 6 óra gyakorlat igény szerint

Szükséges előképzettség:

Nem villamos, illetve villamos, de nem szakirányos, legalább középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Autóvillamosság

Tartalma:

Autó villamos rendszere. Áramköri rajzok. Energiaegyensúly. Dinamó és EM feszültségszabályozója. Generátor és EM feszültségszabályozója. Akkumulátor. Indítómotor. Gyújtás: hagyományos, mágneses és kondenzátoros. Világítás. Hangjelző berendezések. Ablaktörlő berendezés. Villamos műszerek. Rádiófrekvenciás zavarelhárítás.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Autóelektronika

Tartalma:

Autók multiplex hálózata, CAN-busz. Generátorok elektronikus feszültségszabályozása. Tranzisztoros gyújtás. Elektronikus előgyújtás vezérlés. Kopogásszabályozás. Elosztó nélküli gyújtás. Katalizátor. Lambda-szabályozás. Benzinbefecskendező rendszerek. Automata sebességváltók. ABS, ASR. Litronic, PES, FF és LED-es fényvetők.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docensTanszék neve:

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék

Képzés címe:

Korszerű autóelektronikai ismeretek.

Tartalma:

Autók multiplex hálózata, CAN-busz. Villamos és hibrid hajtású járművek. EMC a járművek villamos berendezéseinél. Új technológiák a gépkocsik világító berendezéseinél. Tranzisztoros gyújtás. Elektronikus előgyújtás vezérlés. Kopogásszabályozás. Elosztó nélküli gyújtás. Katalizátor. Lambda-szabályozás. Diagnosztika és öndiagnosztika.

A képzés tervezett időtartama:

15 óra, 3 nap (3x5 óra)

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Fizikai Tanszék

Képzés címe:

Sugárvédelmi alapismeretek

Tartalma:

Az ionizáló sugárzás és a radioaktív anyagok tulajdonságai. Sugárzások és anyag kölcsönhatása, detektorok. A sugárvédelemben használt dózisfogalmak és mértékegységek. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai, determinisztikus és sztochasztikus hatások. A sugárvédelem feladata, alapszabályai, dóziskorlátok. Az ionizáló sugárzások legfontosabb természetes és mesterséges forrásai.

A képzés tervezett időtartama

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Közép- és felsőfokú végzettségű, ionizáló sugárzásokkal kapcs. kerülő szakemberek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. habil Paripás Béla, egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Fogaskerékbolygóművek (áthajtóművek) tervezése

Tartalma:

Bolygóművek alkalmazása, tulajdonságai. Kinematikai- és dinamikai viszonyok. Optimális kiválasztás. A geometriai- és szilárdsági méretezés sajátosságai. Az önzárás vizsgálata. Konstrukciós kialakítás és terheléskiegyenlítési lehetőségek. Kapcsolt bolygóművek tervezési kérdései.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség ajánlatos, de technikusi előképzettség is elfogadható

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Apró Ferenc egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Differenciálművek és bolygóműves sebességváltók tervezése

Tartalma:

A differenciálművek alkalmazása, tulajdonságai, működési lehetőségei és korlátai. Differenciálművek tervezési kérdései (kiválasztás, méretezés, konstrukció). Bolygóműves sebességváltók szerkezeti felépítése, kinematikai- és dinamikai viszonyai. Kapcsolt fokozatos és fokozatnélküli sebességváltók tervezési kérdései.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Apró Ferenc egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Nagy kinematikai áttételű hajtásrendszerek (bolygóművek, ciklohajtóművek, hullámhajtóművek) tervezése.

Tartalma:

A nagy kinematikai áttételű hajtásrendszerek alkalmazási lehetőségei (robotokban, különböző iparágakban, vizsgálóberendezésekben). Szerkezeti kialakítás, kinematikai- és dinamikai viszonyok. Szilárdsági és geometriai méretezés. Végtelen áttételű hajtóművek (fárasztóberendezések) tervezése. Konstrukciós kialakítás.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Péter József egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Gépészeti tervezésmódszertan a műszaki termékek fejlesztésében

Tartalma:

A tervezésmódszertan helye, szerepe és fontossága. A tervezési folyamat felépítése, szakaszainak jellemzői (feladat felismerés, feladatkitűzés, koncepcióképzés, kialakítási elvek és szabályok, értékelő módszerek, stb.). A tervezési időt csökkentő technikák. Az alkotási folyamat és a számítástechnika kapcsolata.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség ajánlatos, de technikusi előképzettség is elegendő.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kamondi László egyetemi docens, PhD.Képzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Hengeres fogaskerekek szilárdsági vizsgálata

Tartalma:

A hengeres, egyenes- és ferde fogú, külső- és belső fogazatú fogaskerékpárok méretezésének és ellenőrzésének általános sajátosságai, az alkalmazott módszerek tartalmi felépítése, a nehézségek kérdései. Az élettartamot befolyásoló paraméterek rendszerének és hatásának (üzemeltetési feltételek, pontossági előírások, anyagtulajdonság változtatás, megmunkálás, stb.) a geometriai paraméter rendszernek az áttekintése. Esettanulmány bemutatása.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség ajánlatos, de technikusi előképzettség is elegendő.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kamondi László egyetemi docens, PhDKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Zajszegény tervezési eljárások

Tartalma:

Zajforrások rendszere, osztályozás a gerjesztés jellege szerint. Léghanggerjesztésű zajforrások. A multipól szemlélet és gyakorlati alkalmazása. Testhanggerjesztésű zajforrások. Impedanciák, analóg körök. Átviteli függvény, testhanghidak. Sugárzási tényező, kritikus frekvencia. Irányelvek és megoldások, csapágyazások és hajtások, légtechnikai berendezések, hidraulikus és pneumatikus rendszerek, technológiai műveletek zajszegény kialakítása és tervezése. Forrásjellemzők meghatározása összetett rendszereknél. Különleges megoldások, aktív zajcsökkentés.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kováts Attila egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Gépészeti rezgésdiagnosztika

Tartalma:

Diagnosztikai módszerek, azok összehasonlítása, alkalmazási lehetőségei, jelentőségük a korszerű karbantartásban. Rezgésjellemzők, alapvető rezgéstani alapfogalmak. Szintek, műveletek szintekkel. Jeladók, rezgésmérési módszerek (különös tekintettel a tranziens folyamatokra), alkalmazható műszerek és eljárások. Testhang- és léghangmérés. Gépállapotra vonatkozó előírások és műszaki irányelvek. Frekvenciamérés. Színkép és kiértékelési lehetőségei. FFT -analízis. A frekvenciák és a lehetséges hibaforrások azonosítása. Különböző elempárok és gépegységek jellegzetes frekvenciái, azok lehetséges torzulásai, modulációs jelenségek. A megbízhatóságelmélet alkalmazása. Határértékek egyedi és tömegtermékeknél illetve ezek megállapítási lehetőségei. Gazdaságossági kérdések, elérhető eredmények.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kováts Attila egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Számítógéppel segített gépészeti tervezés

Tartalma:

A gépészeti tervezés folyamata. A számítógép alkalmazása a gépészeti tervezésben. A gépészeti rajzolás szoftverei: 2D-s és 3D-s CAD rendszerek. A gépészeti számítások matematikai szoftverei és célszoftverei. Az Internet használata a tervezésben: online katalógusok.

A képzés tervezett időtartama:

16 óra, 4 nap

Szükséges előképzettség:

Technikus, mérnök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szente József, egyetemiKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Solid Edge alaptanfolyam

Tartalma:

3D-s tervezés elmélete, alapfogalmak. Az alkatrész tervező modul használata. Műhelyrajz készítése a Solid Edge Draft moduljában. Szerelések létrehozása az Assambly modul segítségével. Robbantott ábra készítése. A parametrius tervezés alapjai. Alkatrészcsaládok képzése. Önálló feladatmegoldás.

A képzés tervezett időtartama:

1 hónap, (30+15 ea + gy)

Szükséges előképzettség:

Mérnöki, műszaki középiskola.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Bihari Zoltán egyetemi tanársegéd,

Tóbis Zsolt tanszéki mérnökKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Gépelemek kenése

Tartalma:

A kenéselmélet alapjai. Kenőanyagok és kenési rendszerek. Gépelemek kenése: fogaskerekek, gördülőcsapágyak, siklócsapágyak, vezetékek, tömítések, tengelykapcsolók, lánchajtások, drótkötelek, bütykös mechanizmusok. Kenést nem igénylő gépelemek tribológiai kérdései.

A képzés tervezett időtartama:

16 óra, 4 nap

Szükséges előképzettség:

Technikus, mérnök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szente József, egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Csigahajtások és kúpkerékpárok tervezése

Tartalma:

Metsződő tengelyű és kitérő tengelyű fogaskerékhajtások típusai. Csigahajtások gyártási eljárásai. A tervezés geometriai és szilárdsági számításai. Kúpkerékpárok gyártási eljárásai. A tervezés geometriai és szilárdsági számításai. A tervezést segítő szabványok alkalmazása.

A képzés tervezett időtartama:

16 óra, 4 nap

Szükséges előképzettség:

Technikus, mérnök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Siposs István egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

A modern géptervezés támogatása végeselemes program­rendszerekkel

Tartalma:

A piacon lévő végeselemes rendszerek áttekintése és rövid mél­tatása után rátérünk a COSMOS/M és a COSMOS DesignStar rendszerek alapszintű használatához szükséges tudnivalók részle­tezésére. Bemutatók konkrét gépszerkezetek, gépelemek tanulsá­gos eseteinek vizsgálatára, a numerikus eredmények alkalmazá­sára konkrét konstrukciók továbbfejlesztéséhez és kialakításához. Az érdeklődők által felvetett problémák megoldásához útmuta­tások.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 5 nap, napi 4 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai végzettség, egy 3dimenziós CAD rendszer alapszintű ismerete.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Ferenc János egyetemi docens.Képzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Multidiszciplináris problémák vizsgálata, végeselemes rendszerek programozása

Tartalma:

A végeselemes programrendszerek alkalmazása emelt szintű tudást igénylő feladatokhoz (spektrumanalízis, véletlenszerű rezgések, hővezetés, hőtágulás, akusztika, mágnesesség, folyadékok hatásainak figyelembe vétele, mechatronika, stb.). A vizsgálatok rövid elméleti összefoglalása után a vizsgálat menetének részletezése majd egy példán keresztül szemléltetése következik. Mód nyílik az érdeklődők által hozott, felvetett problémák rövid vizsgálatára, megoldási vázlatának kidolgozására, a konkrét konstrukcióknál való hasznosításokra.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 5 nap, napi 4 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai végzettség, egy végeselemes programrendszer alapszintű ismerete, valamely programnyelv ismerete.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Ferenc János egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Ipari hajtóművek tribológiai vizsgálatai

Tartalma:

A tribológiai vizsgálat tartalmazza ipari hajtóművekben a jellemző hőmérsékletek számítását, a kenési rendszer és az alkalmazandó kenőolaj adatainak meghatározását, a fogazaton ébredő súrlódási teljesítményveszteség számítását, a hűtési rendszer adatainak megválasztását, ellenőrzést a fogfelületek berágódásának elkerülése szempontjából. Egyenes és ferdefogú hengeres, kúpkerekes, ívelt fogú kúpkerekes hajtóművek vizsgálata a fenti szempontok alapján.

A képzés tervezett időtartama:

16 óra, 4 nap, napi 4 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki felsőfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Ferenc János egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Gépalapozások tervezése

Tartalma:

A különböző gépekben, berendezésekben működés során kialakuló rezgések, gerjesztések okai, passzív és aktív rezgésmentesítés. A gerjesztett rezgések elméleti leírása, csillapításos és csillapítás nélküli esetre. Aláhangolt, föléhangolt eset bemutatása. A gépágyazások kialakítási lehetőségei, modern tervezési, kiválasztási kérdései. Az ágyazott gép hat szabadságfokú modelljének rezgései, számítási módszere, kísérleti bemutatása, szemléltetése. Egy konkrét feladat számszerű megoldása.

A képzés tervezett időtartama:

16 óra, 4 nap, napi 4 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki felsőfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Döbröczöni Ádám dékán, tanszékvezető egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Gépelemek Tanszéke

Képzés címe:

Finommechanikai Gépelemek

Tartalma:

A képzés tárgya hasonló az egyetemi szintű gépészmérnöki szak tananyagában tárgyalt gépelemekhez, azzal a lényeges különbséggel, hogy itt nem jellemző nagy erők és nyomatékok továbbítása, hanem csak a mozgás átvitel, rögzítés stb. Így tárgyalásra kerül a vezetett mozgás akadályozása, a teljes megakasztás, teljes megfogás, egyirányú megakadályozás, egyirányú megfogás. Az engedő megakasztás és megfogás. Ütközők, mikrokapcsolók. Energiatárolás, energiaközlés, szakaszos mozgás és gátlás. A sebesség állandósítás, valamint készülékek felépítésének elemei, rész- és összfunkció.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, (3 x 6 óra)

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Jálics Károly főiskolai docensKépzésért felelős tanszék:

Gépgyártástechnológiai Tanszék

Képzés címe:

Rapid Prototyping alkalmazása a tervezés-gyártás átfutási idejének csökkentésére

Tartalma:

A Rapid Prototyping (gyors prototipus-készítés) eljárástechnikái, a módszer fő komponensei: a

3D-s geometriai modellezés, a 3 D-s alkatrészmodell szeletelése párhuzamos síkokkal, a szeletelési síkokban képződő külső és belső kontúrok felhasználása a prototipus-darab elkészítésére különböző eljárástechnikák estében. A gyors prototipus-modell alkalmazási területei: öntési eljáráshoz mintaként (preciziós öntés, szilikongumis formázás, hagyományos homokforma, stb.), vákumformázás, fizikai modell különféle vizsgálatokhoz, stb.

A képzés tervezett időtartama::

40 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Gépészmérnök CAD/CAM alapismeretekkel

A képzésért felelős oktató neve:

Dr. Cser István egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépgyártástechnológiai Tanszék

Képzés címe:

Három koordinátás (3 D) méréstechnika alkalmazása gyártmányok és gyártási folyamatok minőségbiztosításában

Tartalma:

A koordináta-méréstechnika matematikai alapjai. Alak- és helyzetpontossági előírások értelmezése, 3D-s ellenőrzési lehetőségei. Koordináta mérőgép vezérlő- és szoftverrendszerének ismertetése. Mérő- és kapcsoló típusú tapintórendszerek alkalmazása. Koordinátaméréstechnika gyártási folyamatba integrálhatósága.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Gépész-, és kohómérnök, méréstechnikai és számítástechnikai alapismeretekkel.

A képzésért felelős oktató neve:

Dr. Tolvaj Béláné egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépgyártástechnológiai Tanszék

Képzés címe:

NC-CNC technológiák, rendszerek

Tartalma:

A tervezett tematika magába foglalja a gépipari alkatrészek NC-CNC gépeken való megmunkálásának tervezési kérdéseit, ezen belül a CNC vezérlőprogramok előállítását, manuális és számítógépes eszközökkel, az alkalmazandó forgácsolási programok meghatározását, készülékek, szerszámok kiválasztását, tervezését, a gyártási normaidők meghatározását. Végeredményként a CNC megmunkálás teljes gyártási dokumentációjának kidolgozását.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai szintű gépészmérnök alapismeretek.

A képzésért felelős oktató neve:

Dr. Cser István egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Gépgyártástechnológiai Tanszék

Képzés címe:

Környezetkímélő forgácsolástechnológiák

Tartalma:

Gépipari alkatrészek környezetet kevésbé szennyező módon való megmunkálása. Száraz és a minimál kenéses megmunkálások jellegzetességei. Részletes elemzés tárgyát képezik a száraz illetve a környezetkímélő megmunkálásokat lehetővé tevő szerszámgépekkel kapcsolatos kívánalmak. Környezetkímélő forgácsolásokhoz felhasználandó hűtő-kenő folyadékok típusai, jellemzői. A megmunkált felületek vizsgálata, jellemzőinek ismertetése.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra, 4 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai szintű gépészmérnök alapismeretek.

A képzésért felelős oktató neve:

Dr. Varga Gyula egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Tanszék

Képzés címe:

Végeselem módszer alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

Tartalma:

Korszerű szilárdságtani és dinamikai numerikus eljárások ismertetése és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása gépek, készülékek, berendezések, építmények tervezésével foglalkózó szakemberek számára számítógépes környezet-ben. Síkbeli-, és térbeli feladatok, valamint rúdszerkezetek modellezése és elemzése IDEAS, COSMOS végeselemes programrendszerekkel.

A képzés tervezett időtartama

5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Páczelt István egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Végeselemes modellezés a mechanikai technológiákban

Tartalma:

A végeselemes modellezés mechanikai alapjai. A modellezés fizikai-technológiai háttere. Végeselemes programrendszerek (SysWeld, AutoForm, Pam-Stamp, QForm) a hegesztés, hőkezelés és képlékenyalakítás modellezésére. A programrendszerek ismertetése, technológiai feladatok megoldásának bemutatása. Esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra (3x6 óra megosztásban)

Szükséges előképzettség:

műszaki egyetem

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklós tanszékvezető, egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes technológia és szerszámtervezés

Tartalma:

CAD rendszerek alkalmazása a tervezésben. A tervezést támogató számítógépes eljárások, 3D-s tervezői programok (Solid Edge, Pro/Engineer, Unigraphix) kezelésének elsajátítása. Számítógéppel segített tervezés a képlékenyalakítás, a hegesztés, a hőkezelés területén.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra

Szükséges előképzettség:

Szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek részére

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklós tanszékvezető, egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Kis- és középsorozatú gyártás az alakítástechnikában

Tartalma:

Különleges alakító eljárások, elasztikus anyagokkal végzett alakítás, görgősoron végzett alakítás tervezése, lemezalakító szerszámok tervezésének elvei, szerszámelemek kialakítása, anyagválasztás, hőkezelése, lemezminőségek jellemzői, mérésük, megválasztásuk.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra

Szükséges előképzettség:

Szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek részére

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklós tanszékvezető, egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Korszerű műszaki ismeretek angolul

Tartalma:

A műszaki életben használatos speciális angol nyelvhasználat elsajátítása, gyakorlása mellett, azzal egyidejűleg ismeret-megújító műszaki képzést kínálni a magyar közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező műszakiak számára. A képzés hatékony és rugalmas távoktatási formában valósul meg, korszerű elektronikus tanulás-támogatási e-learning keret-rendszerben.

A képzés tervezett időtartama:

10 választható modul, egyenként 30 óra

Szükséges előképzettség:

Minimálisan műszaki középfokú (technikusi) végzettség, de döntően mérnöki diplomával rendelkezők jelentkeztek eddig.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Kocsisné dr. Baán Mária egyetemi docens - Távoktatási Kp. IgazgatóKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Korszerű felülettechnológiák

Tartalma:

Az anyagtudomány legújabb kutatási eredményeire alapozott és a korszerű technológiai lehetőségeket (sugár és plazmatechnológiák) alkalmazó eljárások széles körének áttekintése, alkalmazásuk műszaki és gazdasági előnyeinek, kiválasztásuk szempontjainak ismertetése.

A képzés tervezett időtartama:

60 óra, ebből 18 óra (4 alkalom) hagyományos tantermi képzés, a többi on-line

Szükséges előképzettség:

Műszaki felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Kocsisné dr. Baán Mária egyetemi docens - Távoktatási Kp. IgazgatóKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Új fejlesztésű anyagok és hegesztésük

Tartalma:

A nagy folyáshatárú, nemesített, termomechanikusan kezelt szerkezeti acélok, a kiválással keményedő vagy duplex szerkezetű korrózióálló acélok, a nemesíthető alumínium ötvözetek, nikkel és ötvözetei valamint a titán és ötvözetei gyártása, jelölése, legfontosabb, a felhasználási területhez illeszkedő tulajdonságaik, potenciális alkalmazási területük és hegesztésük sajátosságai.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

gépészmérnöki, kohómérnöki vagy anyagmérnöki felsőfokú diploma

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Komócsin Mihály egyetemi docens


Képzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Új módszerek a hegesztéssel és rokon technológiáival történő javítások területén

Tartalma:

A karbantartás, rekonstrukció ill. váratlan meghibásodások területén alkalmazott korszerű termikus vágó és hegesztő eljárások. Ezen a területen folyó hozag-, segédanyag fejlesztések valamint új eljárások, eljárás változatok. A már üzemelt berendezések termikus eljárásokkal történő javításának sajátosságai szemben a szokásos gyártási gyakorlattól. Ezen a területen az új fejlesztési eredmények ipari bevezetése és azok tapasztalatai.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

gépészmérnöki vagy anyagmérnöki felsőfokú diploma

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Béres Lajos egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

A korszerű hegesztőeljárások helyzete és fejlődési tendenciái

Tartalma:

Hegesztő eljárások és –változatok korszerűsége. Teljesítmény és minőség szerinti megítélés. Sugárenergiát felhasználó hegesztő eljárások: lézer- és elektronsugárhegesztés. Fejlesztések a felhasználási lista élén álló hegesztő eljárásoknál. Áramforrást, hozaganyagot és egyéb hegesztőanyagokat érintő fejlesztések. A hegesztőeljárásokkal kapcsolatos eurószabványosítás. Statisztikai alapú technológiaoptimalizálási módszerek.

A képzés tervezett időtartama:

3 nap, 15 h

Szükséges előképzettség:

hegesztőtechnológusok, mérnökasszisztensek, mérnökök és okleveles mérnökök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Balogh András egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Műszaki polimerek és kerámiák

Tartalma:

Anyagszerkezeti alapismeretek. A műszaki polimerek és kerámiák jellegzetes képviselői, tulajdonságai és alkalmazási területei. A polimerek és kerámiák mechanikai viselkedésének anyagtudományi alapjai. Alakváltozás és törés folyamatának általános jellegzetességei a rideg és viszkoelasztikus anyagokban. Jellegzetes károsodási folyamatok. A mechanikai viselkedés jellemzésére használt legfontosabb anyagjellemzők és anyagi mérőszámok, valamint azok meghatározásának módszerei.

A képzés tervezett időtartama:

28 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki előképzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Marosné dr. Berkes Mária egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Élettartam gazdálkodás

Tartalma:

Alapfogalmak: tervezési élettartam, élettartam, maradó élettartam, igénybevételek, károsodások. Az igénybevétel és a károsodás kapcsolata. Az időben változó terhelések elemzési lehetőségei, azok alkalmazása a méretezésben és az üzemeltetésben. Szerkezetek, szerkezeti elemek méretezése és üzemeltetése: a hagyományos és a törésmechanikai elvekre épülő méretezés, ellenőrzés. Dimenziók az élettartam gazdálkodásban. A kockázat és a biztonság, a kockázatirányítási rendszerek. Szerkezetek és rendszerek integritása, integritás irányítási rendszerek. Karbantartási filozófiák, a karbantartás és az élettartam kölcsönhatása. Szerkezetek és rendszerek élettartamának kiterjesztése. Esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama:

28 óra, 4 nap (6+8+8+6 óra)

Szükséges előképzettség:

legalább főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Lukács János egyetemi tanárKépzésért felelős tanszék:

Mechanikai Technológiai Tanszék

Képzés címe:

Korszerű felületötvöző hőkezelések

Tartalma:

A felületötvöző hőkezelések fémtani alapjai. Nitridálási eljárások, a nitridált réteg szerkezete és tulajdonságai. Szerkezeti és szerszámacélok nitridálásának technológiája. Boridálási eljárások, a borid réteg szerkezete. Cementálási eljárások. Cementált réteg hőkezelése. Fogaskerekek betétedzése. Felületötvöző hőkezelések gyakorlati alkalmazása. Felületötvözött alkatrészek szilárdsági és fémtani vizsgálata, a minőségbiztosítás kérdései.

A képzés tervezett időtartama:

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

műszaki egyetem

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Frigyik Gábor egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Mechatronikai eszközök programozása

Tartalma:

A mechatronika fogalma, tárgya. Mechatronikai eszközök funkciói, programozási igények. PLC-vel megoldható feladatok. A PLC működési elve, felépítése, programozása. NC gépek alapjai. Irányítandó funkciók. Pozícionálás. Pozícionáló rendszerek. Programozási feladatok pozícionáló rendszerekben. Alapjelképzés, interpoláció, koordináta rendszerek. Számítógépes NC programozás alapjai. Robot fogalma, robotok irányítási, programozási feladatai.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

min. technikusi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Csáki Tibor egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Robottechnika

Tartalma:

Ipari robotok fogalma. Morfológiai alapváltozatok. Robotok külső és belső koordinátarendszerei. Transzformációk. Robotok fő gépi funkciói. Robotok pozícionáló rendszereinek alaptípusai, felépítésük. Robotos rendszerek hardver-szoftver elemei. Robotok programozásának alapjai. Programnyelvek, programozó rendszerek. Robotalkalmazási példák, esettanulmányok. Robotok kommunikációja a kiszolgált berendezésekkel.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra (4 nap)

Szükséges előképzettség:

középiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabóné Dr. Makó Ildikó egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Gyártásautomatizálás

Tartalma:

Gyártásautomatizálás alapfogalmai, automatizált szerszámgépek jellemzői, diszkrét gyártás eszközei. Agregatizálás alapelve. Agregát célgépek alkalmazási területei. Jellegzetes célgépstruktúrák. A számjegyvezérlés alapelve, CNC vezérlések felépítése, jellegzetes CNC üzemmódok. NC gépek geometriai rendszere, koordinátarendszerek, nevezetes pontok. Az NC programozás alapfogalmai, az ISO NCL felépítése.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

min. technikusi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Zsiga Zoltán főiskolai docens Képzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Gépészeti automatika

Tartalma:

A gépipari automatizálás fogalma, automatizált berendezések a termelésben. A vezérléstechnika alapjai. Boole-algebra, logikai függvények. Tervezési módszerek. A programozható logikai vezérlők működése, programozása A lineáris szabályozástechnika alapfogalmai, módszereinek rövid összefoglalása. Zárt szabályozókörök vizsgálata. Stabilitás, kompenzálás. Szabályozók digitális szimulációja.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

középiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabóné Dr. Makó Ildikó egyetemi docens Képzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Pneumatikus berendezések elemei és vezérlésük

Tartalma:

Pneumatikus energiaátvitel alapvető fizikai összefüggései, jellemzői. Végrehajtó és vezérlő elemek szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Különböző pneumatikus gépészeti berendezések működését bemutató gyakorló feladatok megoldásával a pneumatikus, elektropneumatikus és PLC-s vezérlőhálózatok bemutatása.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

szakképző- vagy középiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Lukács János egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Hidrosztatikus hajtások és elemei

Tartalma:

Hidrosztatikus energiaátvitel alapvető fizikai összefüggései, jellemzői. Hidraulikus körfolyam elemeinek (szivattyúk, motorok, munkahengerek, útváltók, térfogatáram- és nyomásirányítók, stb.) szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Hidraulikus körfolyamok vezérlése hagyományos és arányos technikával. Gyakorló feladatokon keresztül bemutatni a különböző hidraulikus berendezések felépítését és működését.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

szakképző- vagy középiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Lukács János egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Az AutoCAD programcsomag használata

Tartalma:

A program felülete, használata, a szolgáltatások elérése. Koordináta rendszerek és a pontmegadás módjai. Parancsok és rendszerváltozó csoportosítása. A rajzelemek létrehozása, módosítása. Kiválasztási halmazok képzése, kezelése. A rétegtechnika fogalma, használatának gyakorlati kérdései. Szöveg- és méret stílusok. A rajzkészítés racionalzálása, blokk-technika. Rajzcsere fájlok. A számítógépes műszaki rajzok archiválása, plottálása. A szakmai környezetek fogalma és kialakításuk lehetséges eszközei.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

műszaki középiskolai/főiskolai/egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Takács György egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Integrált CAD rendszerek a mérnöki tervezésben (CATIA, Pro/E Wildfire, I-DEAS

Tartalma:

A hallgatók választástól függően, a CATIA, Pro/E Wildfire, vagy az I-DEAS programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, paraméterezés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti tervezőrendszerek fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok között. A modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszervezése integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú csoportos táv-munkavégzés gyakorlati kivitelezése.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

műszaki főiskolai/egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Takács György egyetemi docensKépzésért felelős tanszék:

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

Mechatronikai aktuátorok

Tartalma:

Mozgásinformáció leképzési elv. Módszeres géptervezés, alapelvek, struktúraképzés. Energia átalakítók és energiafajták. Teljesítmény- és kinematikai hajtások, kinematikai tervezési elvek. Mozgást megvalósító mechanikai, fluidmechanikai és villamos aktuátorok. Mozgás átalakítók különös tekintettel a precíziós megoldásokra. Szánvezetékek. Példák és megoldások.

A képzés tervezett időtartama:

24 óra (4 nap)

Szükséges előképzettség:

műszaki főiskolai/egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Jakab Endre egyetemi docensHa észrevétele, megjegyzése van, kérem írjon az oldal karbantartójának: krizsan@iit.uni-miskolc.hu