ME,Gépészmérnöki Kar honlapja Gépészmérnöki Kar Miskolci Egyetem

Ajtó a világra, út a jövőbe


A teljes cikket itt olvashatja

Az elsőévesek köszöntésére nem nehéz szavakat találni, hisz a Gépészmérnöki és Informatikai Kar eddigi története, teljesítménye, a kibocsátott hallgatók sikere számos lehetőséget ad ahhoz, hogy lelkesítő gondolatokkal fogadjuk az új generációt.

Néhány éve, 1999-ben ünnepeltük a miskolci campus és egyben a Gépészmérnöki és Informatikai Kar alapításának ötvenedik évfordulóját. Az alapító tanárok közül néhányan ma is itt vannak közöttünk, a nem sokkal fiatalabbak közül pedig többen ma is aktív oktatóként működnek. Az alapítás óta eltelt fél évszázad a Gépészmérnöki és Informatikai Kar életében mindig folyamatos változásokat, fejlődést, korszerűsödést hozott. Ha tetszik, a legszebb férfikorban vagyunk, sok tapasztalat, sok kapcsolat, sok új tudás birtokában vállalkozunk arra, hogy ezt továbbadjuk hallgatóinknak.

Mérnöknek lenni annyi, mint alkotni. Mérnöknek lenni annyi, mint megismerni a világot, a természeti törvényeket, megismerni mindent, ami a valóságban van, majd ezekre az ismeretekre – a tudományra – építve megalkotni azt, ami új, ami sohasem volt. A mérnöki tevékenység egyaránt feltételezi a részletekre kiterjedő mesterségbeli tudást és a mélyen gyökerező tudományos ismereteket is, mert e kettő együtt hoz tökéletes eredményt. Ez alkotó tevékenység sajátossága, hogy a nagy ötletek kipattanása mellett az apró részletek gondos kidolgozására is szükség van és ezt a legtöbb esetben nem egyedül, hanem sokakkal összedolgozva – a közös siker érdekében a közös munka alázatát elfogadva – lehet csak eredményre vinni. De a siker minden nehézségért kárpótol. Nem lehet fáradság nélkül hegyet mászni, de a csúcson dacolni a széllel – ez pótolhatatlan élmény!

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar az alapítás óta folyamatosan fejlődik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 2004 tavaszán a műszaki felsőoktatási intézmények többségével együtt vállalkozott arra, hogy kidolgozza a "bolognai" elveknek megfelelő lineáris – egymásra épülő képzési rendszert, aminek lényege, hogy előbb mindenki egy 7 féléves (három és fél éves) ún. BSc szintű diplomát szerez, majd ezt követően szerzi meg a magasabb – MSc (Master of Science) – diplomát további 4 félév, azaz két év alatt.
Ez a rendszer a diákoknak ugyanazt a – vagy még több – tudást kínálja, mint a korábbi, de mert a képzések nem párhuzamosan futnak, hanem egymást követik, és ami nagyon lényeges, ha szerte Európában ugyanez a rendszer, akkor könnyebben lehet egy-két félévet külföldön teljesíteni – mint hajdan a céhlegények – és biztos nyelvtudás birtokában hazatérni, itthon megszerezni a diplomát.
Az új (BSc) képzéseket minden főiskola és egyetem akkreditálásra benyújtja a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz. 2005-ben az akkreditációt elnyert képzések az új rendszerben, a régi képzések a hagyományos rendszerben indulnak el.

Hallgatóink sikerének az a titka, hogy igényes természettudományos alapok mellett az alapozó és a szaktárgyak célszerűen összeválogatott sokasága mindig alkalmazkodik a napi igényekhez, ez a biztos alapozás az, ami a későbbi változásokhoz történő illeszkedést segíti. Minden képzésünkben jelen vannak azok az informatikai és közgazdasági tárgyak, amelyek nélkül a mai világban igen nehezen létezhetnénk. Az első évek alapozását a felsőbb – harmad, negyed – éveken követi a szakismereti modulok és blokkok választása, ahol a hallgatók egy-egy területhez kötődve szívüknek kedves területet választva bontakoztathatják ki képességeiket.

A tudományos kutatások tempójának gyorsulása, az ipari feladatok ellátására szabott rövid határidők megkívánják azt, hogy diákjaink már hallgatóként bekapcsolódjanak ezekbe a munkákba, szakmai tapasztalatot, kezdeti tudományos eredményeket és természetesen anyagi javakat is szerezzenek.

A Miskolci Egyetem napjainkban a fizikai megújulás jegyeit is hordozza, hisz hatalmas átépítések zajlottak, új laboratóriumok, előadótermek, kollégiumi férőhelyek létesültek 2001 nyarán. A közelmúltban elnyert – több mint 6 milliárd forintos – támogatás jelenti azt, hogy laboratóriumaink, informatikai infrastruktúránk a legkorszerűbbé vált és közvetlen kapcsolódási lehetőséget ad az Európai Unióban folyó műszaki fejlesztésekhez és tudományos kutatásokhoz. A szellemi megújulás is folyamatos, hisz oktatóink mintegy 60%-a tudományos minősítés birtokában tanít, négy professzorunk a Magyar Tudományos Akadémia tagja, többeket pedig Széchenyi-, Kossuth- és Állami Díjjal tüntettek ki.Tudományos nemzetközi kapcsolataink, a társegyetemektől kapott tiszteletbeli doktori címek, oktatóink nemzetközi elismertsége adja annak alapját, hogy hallgatóink a világ minden tájára eljuthatnak, ha idejében bizonyítják képességeiket és szorgalmukat. Sok hallgatónk vett úgy részt külföldi részképzésen, hogy az itthoni diplomavédés után külföldön kínáltak neki kiváló állást.

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának egyedülálló hagyománya az, hogy – előbb tíz, majd az idő múlásával öt – évenként találkoznak az itt végzett mérnökök. Egyedülálló élmény, amikor az aulában az ünnepi tudományos ülésen együtt látjuk a már nyugdíjas korú ősz kollégákat a huszonöt éve végzett vezérigazgatókkal és a tíz éve végzett mérnökökkel. E találkozók jelentik azt, hogy az élmények, a sikerek, az eredmények mindig frissek maradnak. A selmecbányai hagyományokból táplálkoznak a Gépészmérnöki és Informatikai Kar diákhagyományai. Minden évben rendeznek az évfolyamok szakestélyeket, ahol közösen ünneplik meg az elért eredményeket – alapszigorlatok letételét – vagy csak egyszerűen a szakmai, baráti összetartozást köszöntik. A kilencedik félévben szakestélyen avatják fel azt a karszalagot, amelyik azt jelenti, hogy az ezt viselő hallgató megkapta diplomaterv feladatát, azaz tiszteletet érdemlő öregdiákká vált. A tizedik félév – diplomavédés előtti – utolsó szakestélyén vörösborral telt kupával avatják fel azt a gépész pecsétgyűrűt, amely egész életükben jelzi a diákévek adta összetartozást. Feledhetetlen élmény a kupákba ejtett aranygyűrűk zenéje.

A világnak az - informatikai forradalom okozta - átalakulása oda vezet, hogy az információ, a tőke és az áruk szabad áramlása mellett döntővé válik a munkaerő szabad mozgása is. A műszaki tudományok és ezen belül az informatika, a gépész- és a villamosmérnöki ismeretek - karöltve a menedzseri tudással - letagadhatatlan előnye az, hogy az alapvető törvények, a megszerzett képességek hasznosíthatósága minden országban ugyanaz, azaz a Gépészmérnöki és Informatikai Karon megszerzett tudás abszolút konvertibilis. Egyfelől azért, mert a földrajzi helytől csaknem függetlenül hasznosítható, másfelől pedig elegendő alapot ad ahhoz, hogy az élethosszig tartó tanulás során - akár nappali, vagy esti képzésben, vagy távoktatásban - bizton építhessen rá a mérnök. Már most is számos példáját látjuk annak, hogy frissen végzett hallgatóink biztos álláshoz - és az alkotás öröméhez - jutnak akár külföldön, akár itthon multinacionális, vagy hazai cégek vállalatainál is.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar ajtó a világra, út a jövőbe!
Bátran induljanak el rajta!

Dr. Döbröczöni Ádám

dékán