Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Rendszerüzemeltetés 1; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Rendszerüzemeltetés 1
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL30K-B
Levelező: GEIAL30K-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Wagner György - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Alkalmazási szerverek és adatbázis szerverek adminsiztrációs feladatainak gyakorlása
Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
Adatbázis szerverek architektúrája; adatbázis DBA feladatok, installáció menete. Felhasználó adminisztrációk, jogosultási problémák kelezése, mentési feladatok, Office és éy ügyviteli szerverek adminisztrálása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Utolsó órán a félév anyagából ZH. Annak értékelése 50%-ig elégtelenm, utána egyenletesen osztódik a pont, ennek megfeleően 2-5 közötti jegyek.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Utolsó órán a félév anyagából ZH. Annak értékelése 50%-ig elégtelenm, utána egyenletesen osztódik a pont, ennek megfeleően 2-5 közötti jegyek.
Kötelező irodalom:
1. Kovács László: Adatbázis rendszerek III., www-db.iit.uni-miskolc.hu
2. Oracle Concepts Manual, Oracle Press 2008
3. Ullman-Widom: Adatbázis rendszerek megvalósítása, Panem kiadó
4. Essential System Administration (3rd Ed.), A. Frisch, O'Reilly, 2002, ISBN-10: 0-596-00343-9
5.
Ajánlott irodalom:
1. Mitch Tulloch with the Windows Server Team: Introducing Windows Server 2012, (Microsoft Press, ISBN-10: 0-7356-7535-3)
2. Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan, Strata R. Chalup: The Practice of System and Network Administration (Addison-Wesley, 2017, ISBN-13: 978-0-321-91916-8)
3.
4.
5.