Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGETSzGyBF-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEGET079-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
Gyakorlati ismeretek megszerzése ipari környezetben.
Tudás: Ismeri a csoportmunka etikáját és módszereit.
Képesség: Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. Képes csoportmunkában részt venni, illetve azt irányítani.
Attitűd: Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. Elkötelezett a terméktervezéshez, fejlesztéshez tartozó minőségi követelmények betartására és betartatására. Nyitott saját tudásának a munkatársai felé való átadására.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
Tárgy tematikus leírása:
Fogadó cég előírásai szerinti munkavégzés.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
-
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Beszámoló "megfelelt" szinten való elkészítése és beadása.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
-
Ajánlott irodalom:
-