Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat (4 hét); MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat (4 hét)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVAU126M
Tárgyfelelős intézet:
AUT - Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Pintér Judit Mária - adjunktus
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 0 Előfeltétel:
Óraszám/hét:Számonkérés módja:
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Ipari feladatokat és ipari környezet megismerése, valós feladatok megoldása. Megteremti a komplex feladat, szakmai gyakorlat, szakdolgozat készítés hármas egységét.
Tudás: Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
Képesség: Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
Attitűd: Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A végzett munka eredményeit összefoglaló 15-20 oldal terjedelmű írásos anyag leadása.Minősítés a szakmai gyakorlatot vezető mérnök/oktató által, Kivállóan megfelelt; Jól megfelelt, megelelt, nem felelt meg.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A végzett munka eredményeit összefoglaló 15-20 oldal terjedelmű írásos anyag leadása.Minősítés a szakmai gyakorlatot vezető mérnök/oktató által, Kivállóan megfelelt; Jól megfelelt, megelelt, nem felelt meg.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.